Σκάνδαλο εκατομμυρίων! Που πήγαν τα λεφτά του Μαρινόπουλου…

Η καταγγελία που είχε γίνει εις βάρος του Μαρινόπουλου για τα εκατομμύρια ευρώ που φυγάδευσε ο εν λόγω επιχειρηματίας μέσω off-shore εταιρειών, φαίνεται ότι έχει βάση και όλα τα στοιχεία βρίσκονται στην Δικαιοσύνη, μετά από αναφορά του ελεγκτή Παναγιώτη Ντάβου. 

Ο κ. Ντάβος υποστήριξε ότι: “Τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 866 εκατ. ευρώ τουλάχιστον και όχι μόνο 279 εκατ. ευρώ και είναι κατά 210% ή υπερδιπλάσια αυξημένα σε σχέση με αυτά που εμφανίζει η αίτηση κατά παράβαση του νόμου (άρθρο 100 παράγραφος 2 περί παρουσίασης των προτεινόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής αδυναμίας), αποκρύπτοντας σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι ικανά να καλύψουν εξαιρετικά μεγαλύτερο ποσό υποχρεώσεων των πιστωτών”.

“Όλες οι πληροφορίες των σελίδων 57 έως και 61 περί κάλυψης των πιστωτών είναι εξαιρετικά εσφαλμένες και παρουσιάζουν παραπλανητικές πληροφορίες, καθώς οι πιστωτές μπορούν να καλυφθούν εξαιρετικά σημαντικότερα και από τις απαιτήσεις ύψους 498 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, η αίτηση έχει υποβληθεί κατά παράβαση του ν. 3588/2007 επί ποινή απαράδεκτου λόγω των παραπλανητικών της πληροφοριών”.

Δείτε το χάρτη με τις εταιρείες: