Σημαντική κλιμάκωση της κόντρας μεταξύ των ομίλων Πειραιώς και της MIG

Σε σημαντική κλιμάκωση της κόντρας που έχει υπάρξει μεταξύ των ομίλων τράπεζας Πειραιώς και της εταιρίας συμμετοχών MIG οδηγεί η απόφαση της Πειραιώς να αποκτήσει επιπλέον ποσοστό στην MIG, μια κίνηση που χαρακτηρίζεται επιθετική, ενώ η απάντηση της MIG ήταν να ανακοινώσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 300 εκατ ευρώ ώστε να διαπιστώσει αν το KKR πραγματικά ενδιαφέρεται να επενδύσει κεφάλαια ή όχι.


Το σκηνικό πολέμου που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Πειραιώς και MIG έχει λάβει πολύ σοβαρές διαστάσεις.
Η Πειραιώς κατέχει το 14,7% της MIG και απέκτησε επιπλέον 10% στην MIG συνολικά 28,49% μέσω του IRF το οποίο κατέχει το 14,7%.
Τι ακριβώς έχει συμβεί;

Ενσωματωμένη εικόνα 1
Η Πειραιώς αποφάσισε, να ενεργοποιήσει την διαδικασία να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής στην MIG μέσω επιθετικής διαδικασίας – η απόφαση αυτή δεν ελήφθηκε συναινετικά – ενεργοποιώντας ρήτρα που διαθέτει από collaterals δανείων του IRF.
Το IRF έχει συνάψει δάνειο 220 εκατ το δάνειο αποπληρώνεται ως προς τους τόκους, η Πειραιώς έκρινε ότι μέρος του δανείου δεν αποπληρώνεται και….πήρε τις μετοχές περίπου 10% και από το 14,7% θα βρεθεί στο 28,49% περίπου.
Το IRF της Αγγελικής Φράγκου κατέχει 14,7% της MIG, θεωρεί ότι η Πειραιώς έχει παραβιάσει τις διαδικασίες και θα κινηθεί νομικά εναντίων της τράπεζας Πειραιώς.
Η Πειραιώς αναφέρει ότι η κίνηση της αυτής που ενεργοποιήθηκε την Τετάρτη είναι κίνηση υπεράσπισης των συμφερόντων της.
To IRF δεν είχε γνώση αυτής της μονομερούς ενέργειας όπως την θεωρεί και θα κινηθεί νομικά κατά της τράπεζας Πειραιώς.
Η MIG επίσης δεν γνώριζε την κίνηση της Πειραιώς την οποία και χαρακτηρίζει επιθετική.