Σημαντική καθίζηση παρουσίασαν οι συναλλαγές στην Αγορά Παραγώγων

ΧΠΑ: Συνεδρίαση που συνέχισε την μεταβλητότητα των προηγούμενων ημερών και συνδυάστηκε με την λήξη των συμβολαίων Φεβρουαρίου, στην Αγορά Παραγώγων.

Όπως και συμβαίνει σε κάθε λήξη, σημαντική καθίζηση παρουσίασαν οι συναλλαγές τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (77.828 συμβόλαια).

Δεν πήραν κάποια ιδιαίτερη πρωτοβουλία, όσοι μετακύλισαν, ή άνοιξαν θέσεις για το συμβόλαιο του δείκτη, στον μήνα Μάρτιο, με απόλυτα ισορροπημένες τις κινήσεις από “short” και “long” παίκτες, ενώ οι ανοιχτές θέσεις έφθασαν τα 36.888 συμβόλαια.

Το συμβόλαιο*** του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης κινήθηκε μεταξύ 248,25 και 261 μονάδων, μειώνοντας την υπάρχουσα υπερτίμηση στο 0,45%.
(***Συνολικά 24.647 και αναλυτικά 6.744 για τον Φεβρουάριο, 17.702 για τον Μάρτιο, 201 για τον Απρίλιο και 0 για τον Ιούνιο – τιμή εκκαθάρισης για τον δεύτερο μήνα, 252,5)

Μικρός ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (200.000 Πειραιώς, 14.021 Τέρνα Ενεργειακή), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΤΕ (2.453), ΔΕΗ (683)

Alpha (15.340), ΕΤΕ (18.495), Πειραιώς (14.220), Eurobank (22.167), ΟΠΑΠ (1.027), ΜΥΤΙΛ (181), MIG (2.017), ΓΕΚ (181), ΕΛΠΕ (119), Jumbo (218).

Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του FTSE/ASE Large Cap αυξήθηκε στο 108%, ενώ η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν στα 2.630 δικαιώματα υψηλής κεφαλαιοποίησης (2.534 δικαιώματα αγοράς και 96 δικαιώματα πώλησης).

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC [καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ] είναι: Alpha Bank (47.7 εκατ. τμχ), Eurobank (47.2 εκατ. τμχ) και Πειραιώς (32 εκατ. τμχ.).

 

* ,