Σημαντική ενίσχυση τζίρου και καθαρών κερδών για την Καράτζης

Σημαντική ενίσχυση τζίρου και καθαρών κερδών πέτυχε πέρυσι η Καράτζης σε σχέση με το 2013. Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 6,9%, στα 71,387 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των πωλήσεων προέκυψε από τον τομέα βιομηχανικής παραγωγής κατά 3,607 εκατ. ευρώ, από τον τομέα ξενοδοχειακής δραστηριότητας κατά 525 χιλ. ευρώ, ενώ αύξηση παρουσίασε και ο κλάδος της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά 495 χιλ. ευρώ. 

Σε ότι αφορά τα EBITDA αυτά αυξήθηκαν κατά 23%, στα 17,05 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 6,45 εκατ. ευρώ έναντι 4,28 εκατ. ευρώ. Τα αποθέματα του ομίλου παρουσιάζουν μείωση λόγω μείωσης των πρώτων και βοηθητικών υλών και των παραγγελιών κατά την 31.12.2014 σε σχέση με την 31.12.2013. Τα αποθέματα ανέρχονται σε 13,19 εκατ. από 16,136 εκατ. ευρώ το 2013. 

Οι εμπορικές απαιτήσεις του ομίλου ανέρχονται σε 8,48 εκατ. ευρώ από εκατ. ευρώ λόγω περιορισμού των απαιτήσεων από τον ΛΑΓΗΕ και ∆Ε∆∆ΗΕ, ενώ ο καθαρός δανεισμός του ανέρχεται σε 19,50 εκατ. ευρώ  από 25,4 εκατ. ευρώ. Η μείωση οφείλεται σε εξοφλήσεις δανεισμού από τις λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου. 

Για την τρέχουσα χρήση στη βιομηχανική δραστηριότητα αναμένεται μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξης του 3% έως 6%.  Στον ξενοδοχειακό τομέα αναμένεται διατήρηση των πολύ καλών επιδόσεων που επιτεύχθηκαν το 2014, ενώ εκτιμάται οριακή αύξηση της πληρότητας και του κύκλου εργασιών. 

Τα μηνύματα της τουριστικής αγοράς, ευνοούν την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία ξεκίνησε την ανέγερση νέου πολυτελούς ξενοδοχείου 5*, παρακείμενου στο υφιστάμενο ξενοδοχείο της εταιρείας Nana Beach. 

Η νέα μονάδα θα διαθέτει 127 δωμάτια και 260 κλίνες σε μια έκταση 37 στρεμμάτων στη ∆ράπανο Χερσονήσου, ενώ το κόστος της αναμένεται να αγγίξει τα 16 εκατ. ευρώ, με ενισχυόμενο κόστος 4,43 εκατ. ευρώ. Η μονάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α΄ τριμήνου του 2016 και να λειτουργήσει την τουριστική σεζόν 2016.

Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη νέα επένδυση μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο της μητρικής εταιρείας στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, η οποία θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητά του κατά 15%. Η νέα επένδυση είναι προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2015