Σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών, EBITDA και επιστροφή στα κέρδη για την ΕΛΙΝΟΙΛ

Σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και EBITDA εμφάνισε το 2014 ο όμιλος Ελινόιλ, καταγράφοντας παράλληλα κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών το 2013.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος τζίρος του ομίλου αυξήθηκε κατά 29% και ανήλθε στα 965,3 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση πωλήσεων εσωτερικής αγοράς όσο και στην αύξηση πωλήσεων διεθνούς εμπορίου.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 8,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 68%, τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τη μητρική, τα EBITDA ανήλθαν σε 8 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 60% σε σχέση με το 2013, τα αποτελέσματα προ φόρων σε κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1,9 εκατ. ευρώ το 2013 και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε κέρδη 0,95 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 2 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η θετική πορεία κατά το 2014 είναι το αποτέλεσμα υλοποίησης ενός τριετούς επιχειρηματικού πλάνου το οποίο προέβλεπε σημαντική μείωση λειτουργικών δαπανών χωρίς αποδυνάμωση της οργανωτική δομής, επιλεκτική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της εσωτερικής αγοράς και διερεύνηση νέων αγορών. Η υλοποίηση του πλάνου αυτού είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση πωλήσεων, την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς και την ενδυνάμωση της παρουσίας του σήματος ελίν.

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός πρατηρίων στη χώρα μας έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η Ελινόιλ ενισχύει τις δυνάμεις της αφού το δίκτυο ελίν αριθμεί πλέον 563 σημεία, ενώ κατά το 2014 όσα πρατήρια αποχώρησαν από την εταιρεία ή έκλεισαν, αντικαταστάθηκαν με νέα τα οποία διαθέτουν καλύτερες προοπτικές. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την ανοδική πορεία έπαιξε και η διάθεση στην αγορά του πρωτοποριακού καυσίμου Ντήζελ Crystal, το οποίο κερδίζει διαρκώς μερίδια πωλήσεων.

Σε επίπεδο Ομίλου, η θυγατρική ελίν Τεχνική ανέστρεψε την αρνητική εικόνα του 2013 και κατάφερε να έχει μια σταθερή ροή νέων έργων, η οποία οδήγησε σε θετικό οικονομικό αποτελέσματα για το 2014, παρά το γεγονός ότι η κατασκευαστική αγορά παραμένει σε ύφεση.

Για το 2015, η ισχυρή μετοχική σύνθεση της Ελινόιλ, η ρευστότητα που διαθέτει αλλά και η άριστη φήμη της σε θέματα ποιότητας, εξυπηρέτησης και πρωτοπορίας, θα αποτελέσουν την εγγύηση για να συνεχίσει τη στοχευμένη ανάπτυξη και να διεκδικήσει μερίδια αγοράς μέσω νέων υγιών συνεργασιών χωρίς πιστωτικούς κινδύνους, διατηρώντας την κερδοφόρα πορεία της.

Παράλληλα η εταιρεία εκτιμά ότι η ρητή δέσμευση της νέας κυβέρνησης για την άμεση εφαρμογή μέτρων πάταξης του λαθρεμπορίου, θα της επιτρέψει να εισέλθει σε νέες αγορές στις οποίες δεν είχε πρόσβαση στο παρελθόν λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού.

* ,