Σε μείωση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Barclays - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Σε μείωση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Barclays

10.02.2015 15:55
Φθηνές οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών… αλλά δεν αποκλείεται περαιτέρω πτώση
Σε μείωση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Barclays σήμερα, υποβαθμίζοντας επίσης τη σύσταση σε Alpha Βank και Eurobank σε equalweight, από overweight προηγουμένως.
Ειδικότερα, για την Alpha Bank η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 0,34 ευρώ, από 0,82 ευρώ προηγουμένως, για την Eurobank στα 0,14 ευρώ από 0,39 ευρώ προηγουμένως, για την Εθνική στα 1,07 ευρώ από 2,31 ευρώ προηγουμένως και για την Πειραιώς στα 0,61 ευρώ, από 1,42 ευρώ.
Σύμφωνα με την Barclays η μείωση των τιμών στόχων κατά 53-64% αντανακλά τους κινδύνους που υπάρχουν για τον τραπεζικό κλάδο, εξαιτίας των εξελίξεων για την οικονομία της χώρας.
Στην σημερινή 30σέλιδη ανάλυση της με τίτλο “Not driven by fundamentals” (Δεν καθοδηγούνται από τα θεμελιώδη), που σας παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, η Barclays επισημαίνει ότι μένει ουδέτερη στην επενδυτική της στάση έναντι του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, καθώς σύμφωνα με το stress σενάριο της, ακόμη και αν οι αποτιμήσεις είναι πολύ χαμηλές σήμερα, οι πιθανότητες να κινηθούν ακόμη χαμηλότερα είναι αυξημένες.Embedded image permalink

Σύμφωνα με την Barclays η ευμετάβλητη πολιτική κατάσταση στη χώρα οδηγεί σε απότομες και απρόβλεπτες κινήσεις στις τιμές των μετοχών των ελληνικών τραπεζών.
Τα άλυτα ζητήματα για την Ελλάδα και κυρίως εκείνο της βιωσιμότητας του χρέους καθιστούν δύσκολη την απόφαση να λάβει κάποιος επενδυτική θέση στις τράπεζες.
Στο βαθμό που κάθε διαφοροποίηση μπορεί να είναι δυνατή, η Alpha και η Πειραιώς είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις εκροές εγχώριων καταθέσεων, υπενθυμίζει η Barclays.

Οι καθοδικοί κίνδυνοι

• Η πολιτική κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω.
Η μη επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των επίσημων πιστωτών αυξάνει τους κινδύνους μιας ελληνικής εξόδου από το ευρώ.
• Η πίεση στη χρηματοδότηση αυξάνεται με τις εκροές καταθέσεων.
Ο μεγαλύτερος βραχυπρόθεσμος κίνδυνος είναι η επιτάχυνση στις εκροές καταθέσεων που ξεκίνησε με την ανακοίνωση των πρόωρων εκλογών, αλλά συνεχίζονται και τώρα.
Αυτό αυξάνει την εξάρτηση των τραπεζών από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ, η οποία με τη σειρά της έχει πολιτικές επιπτώσεις.
• Η οικονομική ανάκαμψη και οι ξένες επενδύσεις ανακόπτονται
Η σταθεροποίηση της οικονομίας και η επιστροφή στην ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο του 2014 μπορεί τώρα να αντιστραφεί.
Η ικανότητά της χώρας να προσελκύει ξένες επενδύσεις, εξέλιξη που θα βοηθούσε στην οικονομική ανάκαμψη έχει πλέον περιοριστεί σημαντικά.
• Η αύξηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου αντιστρέφεται.
Η ομαλοποίηση του κόστους καταθέσεων ήταν η βασική κινητήρια δύναμη της ανάκαμψης των προ-προβλέψεων κερδών στις ελληνικές τράπεζες.
Οι εκροές καταθέσεων και στήριξη της ρευστότητας από το ακριβό ELA θα αναστρέψει αυτή την εξέλιξη.
• Η ζήτηση δανείων μπορεί να μειωθεί
Μαζί με την οικονομική σταθεροποίηση, η εγχώρια απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα φαινόταν να επιτυγχάνεται.
Το πρόσφατο πισωγύρισμα όμως μπορεί να πλήξει την εμπιστοσύνη και να καθυστερήσει το χρονοδιάγραμμα για τη θετική ανάπτυξη των δανείων.
• Η ανάκτηση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων παγώνει.
Η πτωτική πορεία του σχηματισμού των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων και της τάσης βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού.
Μια νέα οικονομική επιβράδυνση θα μπορούσε να αντιστρέψει/καθυστερήσει τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού.
• Η κρατική παρέμβαση και η άφεση ιδιωτικού χρέους μπορεί να είναι επιζήμια.
Η μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση στις ελληνικές τράπεζες μπορούν να παράγουν αποτελέσματα τα οποία είναι επιζήμια για τους μετόχους του ιδιωτικού τομέα.
Δεν αποκλείεται να αναγκαστούν οι τράπεζες να αναλάβουν απομειώσεις για τα χρέη του ιδιωτικού τομέα εξέλιξη θα μπορούσε να διαβρώσει σοβαρά την ποιότητα του κεφαλαίου.

Η εξέλιξη που αναμένεται για μια πιο θετική στάση απέναντι στις τράπεζες

Οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών έχουν ενσωματώσει ένα βαθύ discount (0.38x-0.51x TBV), αποτιμώντας επίσης μια ουσιαστική πιθανότητα ελληνικής εξόδου από το ευρώ.
Κάθε σταθεροποίηση στην πολιτική κατάσταση θα δώσει μια σημαντική ανοδική ώθηση στις τιμές των τραπεζικών μετοχών.
Η απόφαση της ΕΚΤ να αποσύρει την επιλεξιμότητα των ελληνικών χρεογράφων στις πράξεις αναχρηματοδότησης της είναι φαινομενικά μια κίνηση για να
προστατεύσει την άμεση έκθεση στα ελληνικά assets, αλλά αυξάνει την πίεση στην Ελλάδα να αποδεχθεί τις απαιτήσεις του επίσημου τομέα, καταλήγει η Barclays.

www.bankingnews.gr

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017