Σε λιγότερο από ένα χρόνο χάθηκαν 35 δισ. στο Χ.Α

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου έχει υποχωρήσει κάτω και των 43 δισ. ευρώ σε μία αποτίμηση που υστερεί κατά 35 δισ. ευρώ περίπου από τα προ 10μήνου επίπεδά της.

Αρκεί κανείς να αναλογισθεί ότι η κεφαλαιοποίηση των 4 συστημικών από τα υψηλά της στα 36 δισ. ευρώ έχει υποχωρήσει τώρα κάτω και από τα 10 δισ. ευρώ.

* ,