ΣΙΔΕΝΟΡ: Στα 0,60 ευρώ από 0,80 μειώνει την τιμή-στόχο η Eurobank Equities

Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει ικανοποιητικά τα λειτουργικά αποτελέσματα της εισηγμένης τονίζει ωστόσο πως δεν έχει σημειωθεί ένα πειστικό turnaround των εργασιών.

Στα 0,60 ευρώ από 0,80 πριν μειώνει την τιμή-στόχο για την μετοχή της η Eurobank Equities σε έκθεση στην οποία διατηρεί την σύσταση ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ.

Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει ικανοποιητικά τα λειτουργικά αποτελέσματα της εισηγμένης τονίζει ωστόσο πως δεν έχει σημειωθεί ένα πειστικό turnaround των εργασιών.

Η ανάκαμψη της ζήτησης ενισχύεται χαμηλότερα από τις προσδοκίες, ενώ η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα βαραίνει αρνητικά, σημειώνει η Eurobank Equities.

H μετοχή της ΣΙΔΕ  ολοκλήρωσε την συνεδρίαση της 16ης Απριλίου στα 0,5200 ευρώ με πτώση 3,53% και συναλλαγές αξίας 29,5 χιλ. ευρώ.