ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13.07.2015 13:23

Σύμφωνα με τους όρους του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχωνεύσεως που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» (στο εξής «Η Εταιρία») έχει παρασχεθεί στους μετόχους της Εταιρίας το δικαίωμα επιλογής σε σχέση με τον ακέραιο αριθμό των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής συγχωνεύσεως της Εταιρίας με τη Viohalco S.A., στην τελευταία αυτή εταιρία (την Viohalco S.A.). Συγκεκριμένα, έχει παρασχεθεί στους μετόχους της Εταιρίας το δικαίωμα να επιλέξουν, με την υποβολή στην Εταιρία ειδικού εντύπου δηλώσεως, να παραλάβουν τις νέες μετοχές της Viohalco S.A. μέσω ενός θεματοφύλακα, άλλου από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (στο εξής «ΚΑΑ»). Η Εταιρία, ενημερώνει τους μετόχους της ότι, από την ημερομηνία της Ανακοίνωσης αυτής το προαναφερόμενο έντυπο επιλογής για την άσκηση (δήλωση) του σχετικού δικαιώματος επιλογής από τους μετόχους έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Εταιρίας και της Viohalco S.A. (www.sidenor.gr, www.viohalco.com ). Η περίοδος ασκήσεως του δικαιώματος επιλογής έχει οριστεί από 10 Ιουλίου 2015 έως 20 Ιουλίου 2015.

Το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που θα ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχωνεύσεως και την παράδοση των νέων μετοχών της Viohalco S.A. στους μετόχους της Εταιρίας, παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία Περιγραφή ενέργειας
10.07.2015 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Viohalco S.A. και της Σιδενόρ Α.Ε. σχετικά με την έγκριση της διασυνοριακής συγχωνεύσεως των δύο εταιριών.
10.07.2015 Έναρξη της Περιόδου Επιλογής για την παράδοση των νέων μετοχών.
14.07.2015 Έκδοση πιστοποιητικού προ της διασυνοριακής συγχωνεύσεως από το Υπουργείο Οικονομικών, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
16.07.2015 Υπογραφή του βελγικού συμβολαιογραφικού εγγράφου για την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχωνεύσεως.
16.07.2015 Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Σιδενόρ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.
17.07.2015 Διαγραφή των μετοχών της Σιδενόρ Α.Ε. από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
20.07.2015 Λήξη της περιόδου επιλογής.
24.07.2015 Παράδοση των νέων μετοχών της Viohalco S.A. στη Σιδενόρ Α.Ε. είτε μέσω του ΚΑΑ είτε μέσω ενός άλλου θεματοφύλακα κατόπιν ασκήσεως (ή όχι) του δικαιώματος επιλογής.
27.07.2015 Εναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Viohalco S.A. ταυτοχρόνως στο Euronext Brussels και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

Η Εταιρία επισημαίνει ότι οι προαναφερόμενες ημερομηνίες είναι μόνο ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιηθούν λόγω εξωγενών συνθηκών.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Σύνδεσμοι

Αγορά

Γενικός Δείκτης

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

Ημερολόγιο

Ιούλιος 2015

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

13 Ιουλ 2015 00:00: ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΓΕΒΚΑ)Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος,

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017