ΣΕ τιμές κατεδάφισης τα ΕΧΑΕ…

Από τα 5,4000 στα 3,9000 ευρώ τα ΕΧΑΕ με την κφση τους στα… 90 εκατ. ευρώ συν τα Ταμειακά Διαθέσιμά τους!!!

* ,