ΣΕΠΕ: «Άμεσα καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία και την αγορά»

ΣΕΠΕ: «Άμεσα καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία και την αγορά»

Την ανάγκη εξεύρεσης άμεσης λύσης μέσα στην Ευρώπη και το ευρώ, προέταξε με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Σε αυτή ζητά άμεση συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, την κυβέρνηση του οποίου, καλεί να λάβει άμεσα μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, προκειμένου να μην προκληθούν περαιτέρω προβλήματα στην ελληνική αγορά. Τονίζει πάντως, ότι ήδη ελλοχεύουν για την οικονομία και την αγορά, άμεσα καταστροφικές συνέπειες, όπως:
•       η αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και την κάλυψη των υποχρεώσεων τους για τη συμμετοχή, υλοποίηση και καλή εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνουν.
•       η αδυναμία είσπραξης επιταγών που έχουν λήξει.
•       η δραματική επίπτωση που υπάρχει σε εταιρίες εξαγωγικού χαρακτήρα.
•       οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό.
•       η τροποποίηση προς το δυσμενέστερο στους εμπορικούς και οικονομικούς όρους συνεργασίας εκ μέρους των προμηθευτών του εξωτερικού.
•       η αδυναμία του δημοσίου τομέα να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις τεχνικής φύσεως και συντηρήσεις των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων εφαρμογών και υπηρεσιών που εξυπηρετούν πολίτες και επιχειρήσεις, επιτείνοντας τα προβλήματα του Ιδιωτικού Τομέα, αλλά και
•       η υφιστάμενη καθυστέρηση στη χρηματοδότηση και αποπληρωμή συγχρηματοδοτουμένων έργων (με δεδομένο ότι το ΕΣΠΑ 2007-2014 ολοκληρώνεται εντός του 2015), καθιστά εξαιρετικά δυσχερή έως και αδύνατη τη συνέχιση υλοποίησης τους.

* ,