ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Εισαγωγή μετοχών από ΑΜΚ μετά από stock option plan - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Εισαγωγή μετοχών από ΑΜΚ μετά από stock option plan

14.01.2017 12:10

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2017

 

Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan)

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ότι την Τρίτη 17/01/17 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των δέκα χιλιάδων (10.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (15.500,00), λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από ένα στέλεχος της Εταιρείας, σε τιμή διάθεσης μετοχής 2,00 Ευρώ, σε εφαρμογή του Προγράμματος Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών όπως αυτό αποφασίστηκε και εγκρίθηκε με την απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18.07.2001 και όπως αυτό τροποποιήθηκε από μεταγενέστερες Γενικές Συνελεύσεις και ισχύει, καθώς και την από 07.10.2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 16/12/2016, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 881212 από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης .

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017