Tεχνική ανάλυση: Οι κατηγορίες των δεικτών + Πώς παράγουν σήματα οι δείκτες(;) | Mikrometoxos.gr

Tεχνική ανάλυση: Οι κατηγορίες των δεικτών + Πώς παράγουν σήματα οι δείκτες(;)

25.12.2016 03:05

Οι κατηγορίες των δεικτών


Στο σημερινό άρθρο θα ασχοληθούμε με τις κατηγορίες των δεικτών. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Προπορευόμενους Δείκτες, τους Ύστερους Δείκτες και τους Ταλαντωτές.

Δείτε αναλυτικά:

1. Προπορευόμενοι Δείκτες (Leading Indicators)

Πρόκειται για δείκτες οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι ώστε να «προηγούνται» των κινήσεων της τιμής του τίτλου. Οι περισσότεροι προσπαθούν να φανερώσουν έγκαιρα τη «δυναμική» (mome-ntum) της αγοράς, χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα για συγκεκριμένο αριθμό παρελθόντων περιόδων. Ο αριθμός των περιόδων είναι και το δεδομένο εισόδου ώστε να υπολογιστεί ο δείκτης. «Κοιτάζοντας» πίσω στο παρελθόν για συγκεκριμένο αριθμό περιόδων, συνεπάγεται ότι όλα τα προηγούμενα δεδομένα αγνοούνται. Μερικοί γνωστοί Leading Indicators είναι οι Commodity Channel Index – Δείκτης Εμπορευμάτων (CCI), ο Relative Strength Index– Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI), Stochastic Oscillator – Στοχαστικός Ταλαντωτής κ.ά.

Πολλοί από τους «Προπορευόμενους Δείκτες» ανήκουν στην κατηγορία των «Ταλαντωτών» ή «Momentum Oscillators». Γενικότερα χρησιμοποιούμε τον όρο momentum ώστε να περιγράψουμε τη δυναμική της αγοράς, ή αλλιώς το ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται η τιμή του τίτλου. Όσο η τιμή ανεβαίνει, το momentum της αυξάνεται, όσο η κίνηση γίνεται πιο οριζόντια, τόσο μειώνεται και το momentum. Η μείωση της «δυναμικής» της αγοράς, δεν συνιστά πάντα ένα “Bearish” σημάδι, υποδηλώνει απλά όπως αναφέραμε το πόσο γρήγορα μεταβάλλονται η τιμές.

Όπως τα περισσότερα εργαλεία της τεχνικής ανάλυσης, έτσι και οι «Προπορευόμενοι Δείκτες» μπορούν να αποτελέσουν ένα ανεκτίμητης αξίας «βοηθό» στις συναλλαγές σας, με την προϋπόθεσή όμως ότι καταλαβαίνουμε πότε και πώς να τους χρησιμοποιήσουμε. Οι εν λόγω δείκτες είναι ιδανικοί στο να μας προσφέρουν πολλά και πρόωρα σήματα για τις τοποθετήσεις μας. Παρ’ όλα αυτά χρειάζεται να τονίσουμε οτι τα σήματα θεωρούνται πιο ισχυρά και έγκυρα κατά την διάρκεια οριζόντιων περιόδων στην αγορά, χωρίς εμφανή τάση.

Επειδή όπως αναφέραμε, οι leading indicators, δίνουν πολλά και συχνά σήματα, είναι ασφαλέστερο να χρησιμοποιούνται σε περιόδους χωρίς επικρατούσα τάση, καθώς κατά την περίοδο έντονης ανοδικής ή καθοδικής τάσης, είναι προτιμότερο να αποφεύγουμε τις πολλές και βιαστικές κινήσεις.

2. Ύστεροι Δείκτες (Lagging Indicators)

Όπως υποδηλώνει και το όνομα οι δείκτες αυτοί είναι σχεδιασμένοι να ακολουθούν τις κινήσεις τις τιμής και να προσφέρουν λίγο καθυστερημένα αλλά ισχυρά σήματα. Οι εν λόγω δείκτες αποδίδουν τα μέγιστα όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σημάτων κατά τη διάρκεια περιόδων ισχυρών τάσεων (trending periods).

Δίνουν στον επενδυτή την δυνατότητα να ανοίξει μια «ισχυρή» θέση και να την κρατήσει για όσο διαρκεί η δυναμική της τάσης. Οι περισσότεροι αναλυτές συνιστούν να αποφεύγεται η χρήση των «lagging» δεικτών κατά την διάρκεια περιόδων χωρίς επικρατούσα τάση, καθώς αναμένεται τα λάθος σήματα να είναι πολλά. Μερικοί από τους Ύστερους Δείκτες είναι οι: Κινητοί Μέσοι (Moving Averages), Λωρίδες Bollinger (Bollinger Bands) , ΣύγκλισηΑπόκλιση Κινητού Μέσου Όρου (Moving Averages Convergence-Divergence – MACD).

3. Ταλαντωτές (Oscillators)

OscillatorsΤαλαντωτής, ονομάζεται ένας δείκτης που οι τιμές του κυμαίνονται γύρω από μια κεντρική γραμμή ή ανάμεσα από δύο ακραία επίπεδα/όρια. Οι ταλαντωτές μπορούν να μας προσφέρουν έγκαιρα σημεία εισόδου, σήματα για αντιστροφή ή συνέχεια τάσης και σήματα για ευκαιρίες αγοράς ή πώλησης (oversold-overbought). Συνδυάζοντας και τους δύο τρόπους παραγωγής σημάτων (Crossovers και Divergence) προσφέρουν πληθώρα ενδείξεων και πληροφοριών απαραίτητες για κάθε ανάλυση. Θεωρείται όμως ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί όταν χρησιμοποιούνται σε περιόδους χωρίς εμφανή τάση.

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, η χρήση τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Οι ταλαντωτές έχουν ορισμένες αδυναμίες τις οποίες αν δεν συνειδητοποιήσουμε μπορούν να οδηγήσουν σε λάθος και επιζήμιες αποφάσεις. Το πρόβλημα της ασυνέπειας των σημάτων παρατηρείται ιδιαίτερα όταν υπάρχουν εμφανείς και ισχυρές τάσεις. Οι ταλαντωτές, είναι δυνατόν να παραμείνουν σε ακραία επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά δεν μπορούν να ακολουθήσουν μια τάση από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή οι τιμές τους περιορίζονται ανάμεσα σε δύο ακραία επίπεδα χωρίς να μπορούν να αυξάνονται για όσο διάστημα κρατάει μια τάση.

Για παράδειγμα, όταν ένας ταλαντωτής έχει μείνει σε επίπεδο «Υπεραγορασμένο» (πάνω από 80 για τον Stochastic Oscillator ή πάνω από 70 για τον RSI) για μεγάλο χρονικό διάστημα παρατηρείται μια κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της τρέχουσας τάσης χωρίς όμως αυτό να αποτελεί σήμα αντιστροφής ή απόκλισης. Πρόκειται λοιπόν για ένα εσφαλμένο σήμα. Η κίνηση αυτή γίνεται για να μπορέσει ο δείκτης να «κερδίσει χώρο» ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει την τάση. Γενικότερα, τα σήματα των ταλαντωτών σε περιόδους εμφανής τάσης, μπορούν να θεωρηθούν πολύ πιο έγκυρα όταν ακολουθούν την τάση και όχι όταν της εναντιώνονται.

Οι ταλαντωτές παρά τα μειονεκτήματά τους είναι ένα πολύ εύχρηστο εργαλείο, οι περιπτώσεις που δύναται να παρερμηνευτούν τα παραγόμενα σήματα όμως είναι πολλές και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο πότε και πώς τους χρησιμοποιούμε. Θεωρείται πάντα συνετό να συνδυάζουμε και άλλους δείκτες ή μεθόδους τεχνικής ανάλυσης ώστε να καλύπτουμε τις αδυναμίες τους και να εκμεταλλευόμαστε μόνο τα δυνατά τους σημεία.  Για παράδειγμα, ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με κινούμενους μέσους συγκρίνοντας και συμπληρώνοντας σήματα.

___________________________________

 

Παρ’ ότι μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τους δείκτες σε τρεις-τέσσερις ομάδες – με πολλούς απ’ αυτούς να ανήκουν σε πάνω από μία – υπάρχουν μόνο δύο βασικοί τρόποι που παράγουν σήματα.

forex-signals-300x200

Crossovers (Διασταύρωση):

Με αυτό τον τρόπο παράγουν σήματα δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούν Σημαντικά Επίπεδα ή Κινητούς Μέσους. Όταν η τιμή του δείκτη συναντηθεί και περάσει ένα από τα παραπάνω δίνεται το ανάλογο σήμα.

Υπό αυτό το σκεπτικό είναι σχεδιασμένοι και οι δείκτες που δίνουν «Overbought» και «Oversold» σήματα. Όταν η τιμή του δείκτη ξεπεράσει ένα ορισμένο επίπεδο (το 70 ή 80 στους περισσότερους) θεωρείται ότι ο υποκείμενος τίτλος είναι «υπεραγορασμένος», άρα το σήμα που λαμβάνουμε είναι ότι αναμένεται επικείμενη πτώση της τιμής του, καθώς η λογική προστάζει τους επενδυτές να πουλήσουν «υψηλά» και να επωφεληθούν. Αντίστοιχα όταν η τιμή πέσει κάτω από ένα επίπεδο (30 ή 20) ο τίτλους θεωρείται «φθηνός» – «υπερπουλημένος» και πολλοί θα αδράξουν την ευκαιρία οδηγώντας την τιμή υψηλότερα.

Divergence (Απόκλιση):

Αποτελεί τον έτερο τρόπο παραγωγής σημάτων. Η απόκλιση παρατηρείται όταν η κατεύθυνση της τιμής του δείκτη είναι αντίθετη από αυτή της τιμής του τίτλου. Πρόκειται λοιπόν για απόκλιση μεταξύ των τάσεων, η οποία όταν συμβαίνει, αναμένεται ότι η τιμή του τίτλου θα είναι αυτή που θα «διορθωθεί» ώστε να ακολουθήσει την κατεύθυνση του δείκτη.

Η απόκλιση μπορεί να είναι θετική, δηλαδή ο δείκτης να αποκτά μια θετική (ανοδική) τάση, υποδηλώνοντας ότι η δυναμική της αγοράς αρχίζει να γυρνάει, χωρίς ωστόσο αυτό να φαίνεται στην τιμή του τίτλου ακόμα, ή αρνητική, δηλαδή ενώ ο δείκτης δείχνει αλλαγή στην τάση και ακολουθεί πτωτική πορεία, η τιμή του τίτλου δεν την έχει ακολουθήσει.

Ένας θεμελιώδης κανόνας που καθορίζει την αποτελεσματικότητα όλων των δεικτών και είναι απαραίτητο να αναφερθεί, είναι ότι γενικά, όσες λιγότερες περιόδους χρησιμοποιούν οι δείκτες για τον υπολογισμό τους, τόσο πιο ευμετάβλητοι είναι.

  • Αυτό συμβαίνει γιατί όταν χρησιμοποιούμε λίγες περιόδους, κάθε νέα περίοδος που προστίθεται αποκτά μεγάλη βαρύτητα και επηρεάζει πολύ τον υπολογισμό του δείκτη. Για παράδειγμα αν είχατε να υπολογίσετε τον μέσο όρο 50 περιόδων, κάθε τιμή έχει βάρος 1 προς 50. Ενώ αν έπρεπε να υπολογίσετε τον μέσο όρο 2 περιόδων καταλαβαίνετε ότι και οι 2 τιμές έχουμε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα.

Όσο περισσότερες περιόδους χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό των δεικτών, τόσο περισσότερο θα αργούν να «ενσωματώσουν» τις νέες πληροφορίες, τόσο πιο καθυστερημένα και λίγα σήματα θα δίνουν, αλλά και με περισσότερη ακρίβεια. Αντίστοιχα, όσο πιο λίγες περιόδους χρησιμοποιούμε, τόσο περισσότερα και έγκαιρα σήματα θα λαμβάνουμε, αλλά με πολλαπλάσιες πιθανότητες  αυτά τα σήματα να είναι λανθασμένα.

Το ιδανικό λοιπόν θα ήταν μια ισορροπία ανάμεσα στα δύο, ανάμεσα στο ρίσκο και το κέρδος.

Δεν είναι επιθυμητό, ούτε να χάνουμε ευκαιρίες χρησιμοποιώντας πολύ «αργούς» δείκτες, ούτε να μπαίνουμε εσπευσμένα επηρεαζόμενοι από βιαστικά λάθος σήματα. Πρέπει λοιπόν, αφενός, να καταλάβουμε τον τρόπο που είναι μαθηματικά δομημένοι οι δείκτες και το σκοπό που εξυπηρετούν (Lagging Leading) και αφ’ ετέρου να βρούμε τους κατάλληλους δείκτες που ταιριάζουν στην στρατηγική μας. Από εκεί και πέρα και όσο κανείς γίνεται πιο έμπειρος, μικρά πειράματα και «πειράγματα» στις περιόδους που ενσωματώνει στους υπολογισμούς του ο κάθε δείκτης είναι απολύτως θεμιτά.

Αλέξιος Μπαλής

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017