Πτώση 60% στα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ [λόγω μείωσης συναλλακτικής δραστηριότητας και κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.] | Mikrometoxos.gr

Πτώση 60% στα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ [λόγω μείωσης συναλλακτικής δραστηριότητας και κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.]

27.07.2015 18:49
 
Υποχώρηση του κύκλου εργασιών, συρρίκνωση καθαρών κερδών και σημαντική πτώση της ημερήσιας συναλλαγών, σκιαγραφούν τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Αρκεί μόνο αναφέρουμε ότι τα κέρδη μετά από φόρους, μειώθηκαν κατά 60% υποχωρώντας στα 5,4 εκατ. ευρώ. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α’ εξάμηνο 2015, μετά από φόρους, υπολογίζονται σε 0,07 ευρώ, έναντι 0,22 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 18,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015 έναντι 26,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 17,6 εκατ. ευρώ έναντι 25,6 εκατ. ευρώ.
Τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του ομίλου είναι μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών, καθώς επίσης και τον μειωμένο σε σχέση με πέρυσι αριθμό εταιρικών γεγονότων από εισηγμένες εταιρίες (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, νέες εισαγωγές κλπ).
Συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών μειώθηκε 32% στα 101,8 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 35% συγκρινόμενη με το α’ εξάμηνο του 2014 (47,7 δις ευρώ έναντι 73,2 δια. ευρώ ). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε από 59,4% το α’ εξάμηνο 2014 στο 53% το α’ εξάμηνο 2015 ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 189 εκατ. μετοχές έναντι 100 εκατ. μετοχές το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 105% (95 χιλ. έναντι 46,5 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν μικρότερη άνοδο 3,7% λόγω των μειώσεων των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.
Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 8 εκατ. ευρώ έναντι 7,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014 ενώ το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες ανήλθε σε 9,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2015 έναντι 8,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2014, αυξημένο κατά 12%. Οι δαπάνες του α’ εξαμήνου 2015 έχουν επιβαρυνθεί με φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (438 χιλ. ευρώ) καθώς και αυξημένες προβλέψεις (650 χιλ. ευρώ έναντι 200 χιλ. ευρώ), σε αντίθεση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Για τη διαμόρφωση των κερδών ανά μετοχή συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες από την διαφορά αποτίμησης του μοναδικού ομολόγου που κατέχει η εταιρία με αξία αποτίμησης 2,3 εκατ. ευρώ την 30.6.2015 έναντι 3,4 εκατ. ευρώ την 31.12.2014. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α’ εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκαν στα 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 18,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
 
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017