Προτάσεις για τις προκλήσεις των επόμενων ημερών από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων

Προειδοποιήσεις για ενδεχόμενες απώλειες εσόδων από εξαγωγές και ελλείψεις σε εισαγόμενες πρώτες ύλες το προσεχές 15ήμερο , άσκησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, σε χθεσινή του ανακοίνωση, στην οποία καταγράφονται οι προκλήσεις των επόμενων ημερών για εξαγωγές και εισαγωγές, αλλά και οι προτάσεις του για την αντιμετώπισή τους.
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του ΠΣΕ, γίνεται λόγος για ενδεχόμενες απώλειες της τάξης του 7% στις εξαγωγές και 28% στις εισαγωγές, δηλαδή απώλειες εσόδων από εξαγωγές ύψους 80 εκατ. ευρώ ανά εβδομάδα και ελλείψεις εισαγόμενων πρώτων υλών και προϊόντων, συνολικής αξίας 600 εκατ. ευρώ σε εβδομαδιαία βάση, εντός 15ημέρου, με βάση και την εμπειρία της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων στην Κύπρο.
«Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, από την πρώτη ημέρα επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, προέβη σε σειρά παρεμβάσεων και προτάσεων προς την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές, για την προστασία του εξωτερικού εμπορίου της χώρας και τον περιορισμό των εμποδίων που τίθενται στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας», τόνισε επί του θέματος η πρόεδρος του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη, μετά την έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εξαγωγικής οργάνωσης, σημειώνοντας επίσης, ότι «ο εξαγωγικός κόσμος εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του, σχετικά με την πορεία των ελληνικών εξαγωγών και συνολικά του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου, μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο που αναμφίβολα διαμορφώνεται σε κάθε είδους συναλλαγή, εντός και εκτός των συνόρων από την επιβολή capital controls».
Στην ανακοίνωση που ακολούθησε μάλιστα, ο ΠΣΕ κατέγραψε και τις κυριότερες προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες και αφορούν:

•       Τις διαδικασίες ελέγχων από την αρμόδια Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που απαιτούνται για την αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό για την εισαγωγή πρώτων υλών και προϊόντων προς μεταποίηση, αλλά και για τις εισπράξεις πληρωμών από εξαγωγές προϊόντων.

•       Τις διαδικασίες για την έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών (LC) και γενικά τη διεκπεραίωση εμπορικών συναλλαγών μέσω Τραπεζικού συστήματος, με δεδομένη τη δυσπιστία των ξένων εταίρων προς το ελληνικό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, αλλά και τη φημολογία περί δεσμεύσεων εμβασμάτων προς την Ελλάδα.

•       Τις εξελίξεις για την άρση παροχής εγγυήσεων ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων των ευρωπαίων προμηθευτών των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να αποδεσμευθούν προϊόντα με κατεύθυνση την Ελλάδα.

•       Την εξεύρεση λύσης για την κατάθεση επιταγών από πλευράς ελληνικών επιχειρήσεων στις εμπορικές Τράπεζες, ώστε να προχωρήσουν στη συνέχεια σε ηλεκτρονικές -έστω- πληρωμές του προσωπικού και των εγχώριων προμηθευτών.

•       Τη διευκόλυνση σε όρους ρευστότητας των μεταφορικών επιχειρήσεων, ειδικά στην περίπτωση των οδικών μεταφορών.
«Την ώρα που οι αγοραστές των ελληνικών προϊόντων λαμβάνουν προειδοποιήσεις «ιδίου κινδύνου (own risk)» και πιθανών δεσμεύσεων των ποσών αυτών από τις τράπεζές τους, σχετικά με την αποστολή εμβασμάτων στην Ελλάδα, και ενώ έχει λήξει η περίοδος παροχής εγγυήσεων από πλευράς Κρατών-Μελών της ΕΕ για την ασφάλιση πιστώσεων σε επιχειρήσεις που εξάγουν προς την Ελλάδα, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, υπέβαλε στην Κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς προτάσεις, με γνώμονα την επίλυση προβλημάτων αμέσου προτεραιότητας για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις και την αποτροπή καταστροφικών συνεπειών για το εξωτερικό εμπόριο», σχολίασε σχετικά η κυρία Σακελλαρίδη.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, ο ΠΣΕ κατέθεσε και μία σειρά από προτάσεις, σε μία προσπάθεια στήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων της χώρας. Συγκεκριμένα, ο ΠΣΕ πρότεινε τα εξής:

•       Θεσμοθέτηση ειδικής Επιτροπής που θα εξετάζει τα αιτήματα εξωστρεφών επιχειρήσεων για εμβάσματα και πληρωμές, κατά προτεραιότητα και με βάση την ημερομηνία εξαγωγής προϊόντων ή εισαγωγής πρώτων υλών, σε κάθε εμπορική Τράπεζα της χώρας, ώστε να αποσυμφορηθεί το έργο της 5μελούς Επιτροπής Έγκρισης του ΓΛΚ. Οι προεγκρίσεις των αιτημάτων, να κοινοποιούνται για τυπική έγκριση στην Επιτροπή.

•       Να εξαιρεθούν από χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχου τα εμβάσματα προς την Ελλάδα, που αφορούν πληρωμές για εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να εισρεύσει φρέσκο χρήμα στο τραπεζικό σύστημα.

•       Στα πρότυπα σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΟΙΚ για τα αιτήματα προς την Επιτροπή Έγκρισης, να αξιοποιηθούν οι δομές των εμπορικών Τραπεζών, ορίζοντας περιφερειακά συγκεκριμένα υποκαταστήματα, που θα δέχονται την κατάθεση επιταγών από επιχειρήσεις, πιστώνοντας τους σχετικούς εταιρικούς λογαριασμούς, ώστε να διευκολυνθούν στη συνέχεια οι ηλεκτρονικές πληρωμές προς προσωπικό και εγχώριους προμηθευτές.

•       Να αποσταλεί επίσημο αίτημα από το υπουργείο Οικονομίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για νέα παράταση της περιόδου παροχής κρατικών εγγυήσεων προς τους Οργανισμούς Ασφάλισης Πιστώσεων, η οποία έληξε και τυπικά στις 30 Ιουνίου, για την κάλυψη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που εξάγουν προϊόντων στην Ελλάδα.