Προσπάθεια προσέγγισης της «πραγματικής αξίας» της μετοχής | Mikrometoxos.gr

Προσπάθεια προσέγγισης της «πραγματικής αξίας» της μετοχής

29.10.2016 00:02
Μετοχές – Θεμελιώδης Ανάλυση
  • Προσπάθεια προσέγγισης της «πραγματικής αξίας» της μετοχής
Προσπάθεια προσδιορισμού του κινδύνου κάθε μετοχής
Αγορά μετοχών που εμφανίζουν «πραγματική αξία» μεγαλύτερη από τη χρηματιστηριακή αξία και σχετικά μικρό κίνδυνο
Το χαρτοφυλάκιο που θα επιλεγεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην επενδυτική φιλοσοφία και στις ανάγκες του επενδυτή.
Η θεμελιώδης ανάλυση πιστεύει ότι σε μέσο/ μακροπρόθεσμο διάστημα η τρέχουσα τιμή της μετοχής θα προσεγγίσει την «πραγματική τιμή» της
Δεν μπορεί να προβλέψει τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις
Απαιτεί μεγάλο χρόνο, κόπο και κόστος παρακολούθησης των θεμελιωδών μεγεθών των εταιριών, κλάδων και οικονομιών.
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017