Προς αυστηρότερους κανόνες η Βασιλεία για τις τράπεζες διεθνώς…

Αντιμέτωπες με αυστηρότερους διεθνείς κανόνες για τα κεφάλαια που πρέπει να διακρατούν, ώστε να ανταπεξέλθουν σε μια μεταβολή των επιτοκίων, αναμένεται να βρεθούν οι τράπεζες, εν μέσω των ανησυχιών των ρυθμιστικών αρχών ότι οι τρέχοντες απαιτήσεις ενδέχεται να είναι υπερβολικά αδύναμες για να διαλύσουν πλήρως τους κινδύνους.

 
Όπως ανέφερε δημοσίευμα του «Bloomberg», η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία πρότεινε την αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων σχετικά με τους κινδύνους γύρω από τα επιτόκια, συμπεριλαμβανομένων πιθανών δεσμευτικών προτύπων για το πώς οι τράπεζες θα πρέπει να υπολογίζουν την αντοχή τους σε αιφνιδιαστικές μεταβολές των επιτοκίων, καθώς και για το ύψος των κεφαλαίων που θα πρέπει να διακρατούν ώστε να καλύψουν ενδεχόμενες ζημίες.

 

Σημειώνεται ότι οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως έχουν πιέσει σε ιστορικά χαμηλά τα επιτόκια, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τη χρηματοπιστωτική κρίση.
Το έργο «είναι ιδιαίτερα σημαντικό, υπό το φως του σημερινού περιβάλλοντος εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων σε πολλές χώρες», αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση της Επιτροπής της Βασιλείας.

 

Η Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει ότι «οι τράπεζες έχουν το κατάλληλο ύψος κεφαλαίου για να καλύψουν δυνητικές ζημίες από την έκθεσή τους σε μεταβολές των επιτοκίων», προστίθεται.

 
Η Επιτροπή της Βασιλείας -στην οποία μετέχουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve), η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας και συνολικά εποπτικές αρχές τραπεζών 30 χωρών- έθεσε σε διαβούλευση έως τις 11 Σεπτεμβρίου δύο εναλλακτικά σχέδια για την αναθεώρηση των κανόνων που αφορούν τον κίνδυνο μεταβολών των επιτοκίων.

 

Το πρώτο σχέδιο προβλέπει την αυστηροποίηση του τρέχοντος πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης μιας αύξησης του όγκου των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιεύουν οι τράπεζες. Το δεύτερο, πιο ριζοσπαστικό σχέδιο προβλέπει την αντικατάσταση του σημερινού συστήματος με ένα ελάχιστο ύψος υποχρεωτικών κεφαλαίων, που θα καθορίζεται κεντρικά από την Επιτροπή της Βασιλείας κα το οποίο αναμένεται να επιβάλλεται υποχρεωτικά στις τράπεζες από τις εθνικές εποπτικές αρχές.

 

Αυτές οι απαιτήσεις θα περιλαμβάνουν μια μεθοδολογία για «σενάρια σοκ», στα οποία θα πρέπει να ανταπεξέρχονται οι τράπεζες, και λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το πώς πρέπει να υπολογίζονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις.

 
Οι υφιστάμενοι διεθνείς κανόνες αναφορικά με την αντοχή των τραπεζών σε αλλαγές των επιτοκίων εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο μεταξύ των χωρών, υποδηλώνοντας ότι το ύψος του απαιτούμενου κεφαλαίου «διαφέρει σημαντικά», σημειώνει η Επιτροπή.

 

Η πρόταση της Επιτροπής αφορά ενδεχόμενες ζημίες από assets που οι τράπεζες σκοπεύουν να διατηρούν έως τη λήξη τους. Οι διεθνείς κανόνες περιορίζονται σε ένα σύστημα, όπου οι τράπεζες ενημερώνουν σε τακτικά διαστήματα τις εθνικές εποπτικές αρχές τους για το επίπεδο των κινδύνων. Αυτές οι εποπτικές αρχές αποφασίζουν στη συνέχεια αν οι τράπεζες χρειάζονται περισσότερα κεφάλαια ή μία μείωση στο μέγεθος της θέσης τους.

* ,