«Πράσινο φως» στην αμκ 25,5 εκατ. ευρώ της ΝΕΛ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

«Πράσινο φως» στην αμκ 25,5 εκατ. ευρώ της ΝΕΛ

13.06.2015 01:28

«Πράσινο φως» στην αμκ της ΝΕΛ –  Ύψους 25,5 εκατ., με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ και σε αναλογία 1 νέα για κάθε 1 παλαιά μετοχή

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως 25,5 εκατ. ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της ΝΕΛ.

 
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 25.545.960 ευρώ με έκδοση μέχρι 85.153.200 νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διαθέσεως 0,30 ευρώ, που θα καλυφθεί με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων. Θα εκδοθούν μέχρι 85.153.200 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της εταιρείας με αναλογία 1 (μία) νέα μετοχή για κάθε 3 (τρεις) παλιές με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ.

 

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει 15 ημέρες. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της αύξησης, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και τυχόν διάθεσης αδιάθετων μετοχών από το Δ.Σ. της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920 τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού.
Ο βασικός μέτοχος Αltana Navigation Ltd δήλωσε ότι δεν προτίθεται να διατηρήσει εξαρχής το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία για να διευκολύνει τη συμμετοχή και άλλων επενδυτών στην παρούσα αύξηση.

 

Ο άλλος βασικός μέτοχος Antelope Shipping Inc δεν παρέστη ούτε εκπροσωπήθηκε στη γενική συνέλευση. Τέλος, όσον αφορά τη χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφασίστηκε να διατεθούν μετά την αφαίρεση των αναλογούντων εξόδων έκδοσης για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017