«Πράσινο φως» για τα έργα της Cosco στον ΟΛΠ από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων

Το «πράσινο φως» για την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του δυτικού τμήματος του προβλήτα ΙΙΙ εντός χερσαίας λιμενικής ζώνης Πειραιά άναψε η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του υπουργείου Ναυτιλίας.

 

Σημειώνεται ότι στο νέο αναθεωρημένο σχέδιο φιλικού διακανονισμού (Συμφωνητικό Β΄ Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης), μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ (Cosco) προβλέπονται επενδυτικά έργα ύψους 230 εκατ. ευρώ στο λιμάνι. Η επενδυτική αυτή συμφωνία αφορά την κατασκευή του δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ Εμπορευματοκιβωτίων, την κατασκευή για λογαριασμό του ΟΛΠ Α.Ε. του Προβλήτα Πετρελαιοειδών και την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στους Προβλήτες II και ΙΙΙ.

 

Τι απαντά ο ΟΛΠ για την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού

 

Εν τω μεταξύ, ο ΟΛΠ σε ανακοίνωσή του σχετικά με την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (καταγγελία κρατικής ενίσχυσης  CP/202/2009) για ορισμένους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης ΟΛΠ-Cosco αναφέρει ότι «η Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ (Cosco), η οποία κυρώθηκε με το Ν.3755/2009, αποτελείται από δύο μέρη:

 

(α) Το κείμενο της Συμφωνίας μεταξύ ΟΛΠ και Cosco, που αφορά την παραχώρηση του Προβλήτα ΙΙ και την κατασκευή του ανατολικού Προβλήτα ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, που υπογράφτηκε στις 25.11.2008 και (β) τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3755/09, οι οποίες προστέθηκαν στο νόμο από το υπουργείο Οικονομικών». Διευκρινίζει ακόμη ότι «η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, αφορά αποκλειστικά το άρθρο 2 (οικονομικά και φορολογικά θέματα) και όχι το άρθρο 1, το οποίο και αποτελεί το συμβατικό μέρος της Σύμβασης ΟΛΠ / Cosco».

 

Επιπλέον, «η απόφαση αυτή δεν αφορά σε κανένα σημείο της την πρόσφατη επέκταση της Σύμβασης Παραχώρησης μέσω φιλικού διακανονισμού για το δυτικό Προβλήτα ΙΙΙ του ΣΕΜΠΟ που κυρώθηκε με το Ν. 4315/14. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η απόφαση δεν επηρεάζει τις οικονομικές σχέσεις ΟΛΠ/ΣΕΠ και επομένως και τα αποτελέσματα του ΟΛΠ. Αποτελεί αποκλειστικά θέμα της ΣΕΠ σε σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».