Πολυκατοικίες: Αυτόνομη θέρμανση σε διαμερίσματα χωρίς το 50% συν 1 των ψήφων των συνιδιοκτητών

Tροπολογία που ψηφίστηκε στο νόμο για τον χωρικό σχεδιασμό (Ν. 4447/2016 – ΦΕΚ 241 Α’ 23.12.2016 ) και προβλέπει πως δεν απαιτείται πλέον η έγκριση γενικής συνέλευσης από το 50% συν 1 των ψήφων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, προκειμένου να “αυτονομηθεί” ενεργειακά με φυσικό αέριο ένας ιδιοκτήτης.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 39 του νόμου τροποποιείται το άρθρο 11 του ν. 4342/2015 και προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

“Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται”.

Η διάταξη ισχύει από 23-12-2016.

Ωστόσο, υπάρχουν πλευρές που θέτουν ερωτήματα για το κατά πόσον μπορεί να εφαρμοστεί απρόσκοπτα η διάταξη. Όπως: “Στην περίπτωση του φυσικού αερίου οι σωληνώσεις θα περάσουν από κοινόκτητο χώρο (Pilotis, κήπος, όψεις κτιρίου). Νομικά, δεν μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να κάνει ό,τι θέλει σε κοινόκτητο χώρο, καθώς παραβιάζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των υπολοίπων συνιδιοκτητών.
Ειδικά για τις όψεις, η πολεοδομική νομοθεσία προβλέπει πως απαγορεύεται η τροποποίησή τους χωρίς την έκδοση οικοδομικής αδείας. Οι σωληνώσεις του φυσικού αερίου θεωρούνται αλλαγή της όψης;”