Πολλά, μικρά και ενδιαφέροντα από και για τον κόσμο της αγοράς…

Ούτε το γεφύρι της Αρτας να ήταν…

 

Μετά από έναν και πλέον μήνα αργίας  λόγω των capital controls,  το χρηματιστήριο θ’ ανοίξει τη Δευτέρα. Την σχετική απόφαση υπέγραψε ο ΥΠΟΙΚ, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τις τράπεζες ότι προσάρμοσαν τα μηχανογραφικά τους συστήματα και είναι σε θέση να εξυπηρετούν τις συναλλαγές, τηρώντας τους ισχύοντες περιορισμούς για τους Ελληνες επενδυτές.

 

Όλες οι πλευρές βρίσκονται σε συνεχείς επαφές και φαίνεται πως έχουν ξεπερασθεί κάποια εμπόδια αναφορικά με τη την δημιουργία νέων τραπεζικών λογαριασμών για την “αποσύνδεση” παλαιού και νέου χρήματος. Απομένει  να αποσαφηνισθεί τι θα γίνει με τους τραπεζικούς τίτλους και το short selling, ώστε να αποτραπούν ισχυρές πιέσεις και ρευστοποιήσεις που θα βυθίσουν την αγορά.

 

Λόγο θα έχει επίσης και το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας και οι διαβουλεύσεις θα φυσικά θα συνεχιστούν όλο το Σαββατοκύριακο για την καλύτερη προετοιμασία της αγοράς. Όλο το… πνεύμα της απόφασης επανεκκίνησης του Χ.Α. είναι στο να εξασφαλιστεί ότι δεν θα βγουν κεφάλαια στο εξωτερικό.

 

Η απόφαση του υπουργείου δεν αναφέρεται και δεν θα μπορούσε να αναφέρεται- σε διατάξεις για short selling ή αν θα διαπραγματευτούν τράπεζες. Το αν θα διαπραγματεύονται οι τραπεζικές μετοχές ή αν θα ισχύσει απαγόρευση short selling θα αποφασιστεί από την εποπτική αρχή.

 

Επιτρέπονται φυσικά οι εισροές από το εξωτερικό, το άνοιγμα νέων λογαριασμών και οτιδήποτε έχει να κάνει με καινούριο χρήμα. Λογικά, πιστεύουμε ότι οι τραπεζικές μετοχές θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση. Όμως, μια επιβολή απαγόρευσης short selling ώστε να δούμε πως θα πάει η αγορά, είναι λογική και μάλλον αναμενόμενη.

 

ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟΥΣ… ερωτήσουν;: Σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την εξαγορά του 35% της εταιρίας Bit8 μέσω της θυγατρικής της INTRALOT η εταιρεία ενημερώνει ότι το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 5,7 εκατ. ευρώ.

 
Όσον αφορά την τιμή εξάσκησης για τα δικαιώματα αγοράς (call options) για αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της εταιρίας καθώς και τα δικαιώματα πώλησης (put options) των παρόντων μετόχων για το υπόλοιπο ποσοστό της Bit8.
 
Αυτή θα προσδιορισθεί στο μέλλον σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εξαγοράς με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της Bit8 στο μέλλον. 
 
Εάν και όποτε η εταιρεία ή οι μέτοχοι αποφασίσουν να εξασκήσουν τα εν λόγω δικαιώματα, η INTRALOT θα προβεί έγκαιρα στις σχετικές ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.
 
ΒΓΑΖΕΙΣ που βγάζεις την ανακοίνωση… Κάντην βρε αδερφέ και πιο ενημερωτική… Μην αρκείσαι σε γενικότητες. Τι νοοτροπία κι αυτή… Και φυσικά δεν είναι μόνον οι της ΙΝΛΟΤ…
GRIVALIA: Η Εταιρεία φορολογείται βάσει της εύλογης αξίας των επενδύσεων της σε ακίνητα και των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων µε φορολογικό συντελεστή… 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της ΕΚΤ (Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανόµενου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα. 
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους: Συνέπεια των παραπάνω, αλλά και της αρνητικής υπεραξίας που προέκυψε από την εξαγορά της θυγατρικής Cloud Hellas Κτηµατική Α.Ε. ύψους 1,25 εκατ. κατά την προηγούµενη περίοδο, τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 20,5 εκατ. έναντι κερδών 24,44 εκατ.
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας µε πρόσωπα άνω του 5% κατά την 30.06.2015 είναι η ακόλουθη: • Fairfax Financial Holdings Limited 41,50% • Eurobank Ergasias Α.Ε. 20,48% • Wellington Management Company LLP 11,16% • Fidelity Management & Research LLC 5,84% 
Το πρώτο εξάμηνο του 2015 η Alpha Trust- Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. σημείωσε ζημιές, μετά από φόρους, ύψους ευρώ 0,388 εκατ. έναντι κερδών, μετά από φόρους, ύψους ευρώ 0,590 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εσωτερική αξία 21,39 και η χρηματιστηριακή 14,80. Επομένως discount 30,81%.
Η απόδοση της Εταιρείας ήταν -4,16% από την αρχή του έτους, έναντι αποδόσεων -3,47% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α, -8,93% ο FTSE/Χ.Α. Large Cap, 19,51% ο FTSE/Χ.Α. MID CAP και -2,21% o Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γ.Δ. του Χ.Α.
SARANTIS: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης ο κύκλος εργασιών στο τέλος του 2015 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 268,40 εκατ., έναντι 248,44 εκατ. που ήταν στο τέλος του 2014. Σε ότι αφορά τα (EBITDA), προβλέπεται αύξηση το 2015 στα 29,75 εκατ. από 25,64 εκατ. που ήταν το 2014. 
Τα  (EBIT), αναμένεται να διαμορφωθούν στα 26,00 εκατ. από 22,05 εκατ. που ήταν το 2014, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων,σε 24,20 εκατ. το 2015 από 21,49 εκατ. το 2014. Και τα Κέρδη Μετά Φόρων καθώς και τα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου αναμένεται να διαμορφωθούν στα 19,36 εκατ. από 17,14 εκατ. που ήταν το 2014.
* ,