Ποιά είναι η διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ Εκλογές: Αν όλα εξελιχθούν βάσει του εκλογικού ημερολογίου η διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας θα ξεκινήσει τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα από την λήξη (10/3/2015) της θητείας του κ. Παπούλια στις 10 Φεβρουαρίου του 2015.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τρεις ονομαστικές ψηφοφορίες στις οποίες θα πρέπει να συγκεντρωθούν στις μεν πρώτες δύο τα 2/3 των βουλευτών (200 βουλευτές) και στην Τρίτη τα 3/5 (180 βουλευτές).

Εφόσον δεν προκύψει αποτέλεσμα η βουλή θα πρέπει να διαλυθεί εντός 10 ημερών και να προκηρυχθούν εκλογές.

Μετά τις εκλογές η διαδικασία της ψηφοφορίας επαναλαμβάνεται σε τρία στάδια εφόσον δεν προκύψει αποτέλεσμα σε κάθε ένα από αυτά:

Στο πρώτο απαιτείται πλειοψηφία 180 βουλευτών, στο δεύτερο 151 και στο τρίτο και τελευταίο εκλέγεται το πρόσωπο το οποίο κατά πλειοψηφία συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.

Στο ακραίο ενδεχόμενο ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων πραγματοποιείται κλήρωση (!). Η χρονική απόσταση κάθε ψηφοφορίας είναι πέντε ημέρες.