Πλαίσιο (Αποτελέσματα 12Μ 2014): Αυτή την φορά η έκπληξη ήρθε από το μέρισμα…

Πλαίσιο (Αποτελέσματα 12Μ 2014):
του ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Αυτή την φορά η έκπληξη ήρθε από το μέρισμα το οποίο ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις αφού θα αφορά και επιστροφή μέρους των ρευστών διαθεσίμων φθάνοντας τα 50 λεπτά ανά μετοχή (8,5% μερισματική απόδοση).
Η κερδοφορία ενισχύθηκε και από έκτακτο αποτέλεσμα ύψους 1,8 εκατ. ευρώ ενώ έκτακτο 765 χιλ. ευρώ υπήρχε και στο πρώτο τρίμηνο  του 2013. Σε προσαρμοσμένη βάση τα κέρδη του 2014 αυξήθηκαν κατά 6,1%μ ακολουθώντας την αυξητική τάση του κύκλου εργασιών.
Η καθαρή ταμειακή θέση παρέμεινε για μια ακόμα χρονιά ισχυρή (35 εκατ. ευρώ) καθώς η εταιρία μείωσε τον τραπεζικό της δανεισμό κατά 4 εκατ. ευρώ φθάνοντας στα 10 εκατ. ευρώ.
Σε προσαρμοσμένη βάση (αφαιρώντας το ταμείο από την κεφαλαιοποίηση) η εταιρία διαπραγματεύεται 6 φορές τα κέρδη της χρήσης και παρά την δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην λιανική κατανάλωση των ειδών πληροφορικής λόγω της πιστωτικής επιβράδυνσης και των καταφέρνει μέσα από το διαφοροποιημένο και πολυκαναλικό μίγμα πωλήσεων να βελτιώνει τα αποτέλεσμα της για πέμπτη συνεχόμενη χρήση (2010:2,6 εκατ. ευρώ – 2015 16,1 εκατ. ευρώ.)