Πιθανή μια περαιτέρω διολίσθηση μέχρι την ζώνη των 700 – 690 μονάδων

Δεδομένου ότι η Εληνική Αγορά προϋποθέτει αυξημένη διάθεση για ρίσκο και ότι στο στόχαστρό μας περιλαμβάνονται τίτλοι με ισχυρούς ισολογισμούς που θα επιβίωναν ακόμη και σε ένα δυσμενές σενάριο η επενδυτική στρατηγική μας σχεδόν εξαντλείται με την τεχνική και διαγραμματική προσέγγιση του Γενικού Δείκτη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου σε συνδυασμό, φυσικά, με την εξέλιξη των γεγονότων” αναφέρει ο Νίκος Καυκάς.Η διατήρηση του επιπέδου των 800 – 750 μονάδων, αναδεικνύει μία σχετική ψυχραιμία των λίγων, πλέον, συμμετεχόντων. Ωστόσο, προεκλογικά είναι πιθανή μια περαιτέρω διολίσθηση μέχρι την ζώνη των 700 – 690 μονάδων, καθώς αναμένεται αυξημένη πολιτική ένταση, με επίκεντρο την Ελληνική Οικονομία για τις επόμενες εβδομάδες.

Από την άλλη και σύμφωνα με την άποψη του υπεύθυνου του τμήματος ανάλυσης της Merit ΑΧΕΠΕΥ, η χαμηλή προβλεψιμότητα για το σενάριο της “επόμενης ημέρας” δεν πρέπει να μας αποτρέπει από οποιαδήποτε συμμετοχή στο Χρηματιστήριο.

Αφού υπάρχουν μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ελκυστικές αποτιμήσεις, ενώ παράλληλα αδυνατούμε να προεξοφλήσουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα δοθούν αισθητά καλύτερες ευκαιρίες για μακροπρόθεσμη τοποθέτηση στο επόμενο χρονικό διάστημα.