Πετρέλαιο: Η μείωση τιμών και οι… αναγνώσεις

Οι τιμές του μαύρου χρυσού έχουν πλέον βρεθεί σε ελάχιστα επίπεδα τριετίας και πλέον… Πέρα όμως από τους κυνηγούς του βραχυπρόθεσμου κέρδους που μπορεί να αναγνωρίσουν μια τριπλή βάση στήριξης, υπάρχουν και άλλες αναγνώσεις.

Αφενός όσες εταιρίες έχουν ως βασικό στοιχείο του κόστους πωληθέντων την πρώτη ύλη του πετρελαίου ή τα παράγωγά του ευνοούνται. Και αφ ετέρου ευνοούν την κατανάλωση σε καύσιμα κίνησης και θέρμανσης.

Έχουμε και λέμε:

Στις μεταφορικές εταιρίες το κόστος των καυσίμων αφορά το 35% – 40%  του κόστους.

Αν και η εποχή δεν είναι η καλύτερη δυνατή αφού οι μειώσεις τιμών ήρθαν στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου όπου οι εσωτερικές μετακινήσεις μειώνονται αισθητά για τις αεροπορικές εταιρίες και την ποντοπόρο ναυτιλία, η μείωση θα έχει αντίκρισμα στα μεγέθη τους.

Η παραγωγή ενέργειας γίνεται με φθηνότερο τρόπο για τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι οι μειώσεις στις τιμές του πετρελαίου παρασύρουν και τις τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων προς τα κάτω.

Στις εταιρίες συσκευασίας οι μειώσεις στα παράγωγα του πετρελαίου αναμένεται να βελτιώσουν τα περιθώρια της λειτουργικής κερδοφορίας.

Τέλος στα διυλιστήρια οι μειώσεις  των τιμών έχουν μεν αρνητικό αντίκτυπο στην αποτίμηση των αποθεμάτων, αλλά από την άλλη πλευρά μειώνουν τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.

Μεσοπρόθεσμα η μείωση των τιμών στις τιμές του αργού πετρελαίου έχει ουδέτερο αντίκτυπο στα μεγέθη των διυλιστηρίων.

Για τα δίκτυα πώλησης καυσίμων ισχύει το προφανές της υψηλότερης κατανάλωσης, όσο η τιμή υποχωρεί.

* ,