Περισσότεροι αλλά “φτωχότεροι” οι τουρίστες και τον Ιανουάριο

 

Στους 606 χιλ. ανήλθαν οι τουρίστες τον Ιανουάριο, αριθμός σημαντικά αυξημένος κατά 49,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ωστόσο η ποσοστιαία άνοδος των εισπράξεων ήταν χαμηλότερη λόγω της πτώσης 27% στη μέση δαπάνη ανά ταξίδι.

 

Συγκεκριμένα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιανουάριο εμφάνισε πλεόνασμα 11 εκατ. ευρώ έναντι 5 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα, αύξηση κατέγραψαν τον Ιανουάριο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις 9,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 170 εκατ. ευρώ. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στις ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 5,8% (Ιανουάριος 2015: 159 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2014: 150 εκατ. ευρώ).

 

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 49,9%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 27%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 0,5% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 2,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

 

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της Ε.Ε. των 28 παρουσίασαν μείωση κατά 5,3% στα 77 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. των 28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 4 εκατ. ευρώ ή 8,4% και αυτής των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 62,8% (Ιανουάριος 2015: 38 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2014: 23 εκατ. ευρώ).

 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρέμειναν σχετικά σταθερές στα 16 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 5 εκατ. ευρώ.

 

Αύξηση κατά 57,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 15 εκατ. ευρώ (Ιανουάριος 2014: 10 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των 28, μείωση κατά 61,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ, καθώς και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ κατά 29,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ.

 

Σημειώνεται ότι από τη Γαλλία και τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 66,4% και 29,7% αντιστοίχως και αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 50,8%. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν 69,3%, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν αύξηση 55,7%.

* ,