Περιθώριο 6 μηνών δίνει ο NYSE στην Εθνική για την επαναφορά του ADR πάνω από το 1 δολάριο

Περιθώριο 6 μηνών δίνει ο NYSE στην Εθνική για την επαναφορά του ADR πάνω από το 1 δολάριο

Αν η Εθνική αποτύχει να ανακτήσει το όριο στο ADR εντός του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος, θα υπόκεινται σε διαδικασίες αναστολής και διαγραφής
Περιθώριο 6 μηνών δίνει ο NYSE στην Εθνική προκειμένου να «αποκαταστήσει» την τιμή του ADR στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, δεδομένου ότι για πάνω από 30 ημέρες διαπραγμάτευσης κινείται κάτω από το 1 δολάριο, επιβεβαιώνοντας πλήρως το bankingnews.gr.
 
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Εθνικής, στις 11 Αυγούστου, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης γνωστοποίησε στην Τράπεζα ότι η τιμή των Μεριδίων Αμερικανικών Αποθετηρίων, που αντιπροσωπεύουν κοινές μετοχές της Τράπεζας (ADSs) έχει πέσει κάτω από την τιμή τυπικής εισαγωγής του NYSE που απαιτεί μια ελάχιστη μέση τιμή κλεισίματος πάνω από το 1 δολάριο για 30 συνεχόμενες ημέρες διαπραγμάτευσης.
Περιθώριο 6 μηνών δίνει ο NYSE στην Εθνική για την επαναφορά του ADR πάνω από το 1 δολάριο
Σημειώνεται ότι αν το ADR διατηρηθεί κάτω από το 1 δολάριο για 30 ημέρες διαπραγμάτευσης, τότε από τη διοίκηση του NYSE δίνεται, συνήθως, προθεσμία 10 ημερών για να υπάρξει απόφαση, είτε για reverse split, είτε για μπει στην κατηγορία των penny stocks, όπου διαπραγματεύονται και τα ADR των υπολοίπων ελληνικών τραπεζών.
Σύμφωνα με τους κανόνες του NYSE, η Τράπεζα πρέπει να φέρει την τιμή και τη μέση τιμή των απλών ADSs πάνω από το 1 μέσα σε έξι μήνες από την παραλαβή της ειδοποίησης.
Αν η Τράπεζα προβεί σε μια ενέργεια για να αποκαταστήσει το πρόβλημα που πρέπει να λάβει την έγκριση των μετόχων της.
Η έγκριση πρέπει να ληφθεί το αργότερο μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων.
Αν η Τράπεζα αποτύχει να ανακτήσει το όριο εντός του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος, θα υπόκεινται σε διαδικασίες αναστολής και διαγραφής.
* ,