Περί Τέρνας Ενεργειακής και της δυναμικής της... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Περί Τέρνας Ενεργειακής και της δυναμικής της…

20.01.2015 08:43

ΤΕΝΕΡΓ: Αποτιμάται σε 205,5 εκατ. ευρώ στη τιμή των 1,8800 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονται σε 338,7 εκατ. ευρώ, ο δανεισμός της στα 390,7 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμά της σε 120,73 εκατ. (ΔΔΜ: 0,88 και p/bv: 0,61).

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 628 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 386 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 74 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 238 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στα 3,50 ευρώ από 5,00 πριν μείωσε την τιμή-στόχο για την μετοχή της η Eurobank Equities σε έκθεση της προ μηνός στην οποία διατηρεί την σύσταση Buy. H χρηματιστηριακή αναθεωρεί προς τα κάτω κατά 2,5% και 5,5% τις εκτιμήσεις για τις πωλήσεις και τα EBITDA της εισηγμένης.

Για το τρέχον έτος προβλέπει καθαρά κέρδη 5,2 εκατ. και έσοδα 144 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το 2015 εκτιμά πως τα καθαρά κέρδη της θα διαμορφωθούν στα 21,4 εκατ. και τα έσοδα στα 165,9 εκατ. ευρώ.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017