Πεντάδα εισηγμένων εταιρειών ανακοινώνει σήμερα τα εξάμηνά της…

ΣΗΜΕΡΑ ανακοινώνουν αποτελέσματα 6μήνου οι  Alpha Βank, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΠΑΠ, Φουρλής και Lamda Development. 

…..

ΟΠΑΠ: Aνακοινώνει τα αποτελέσματα β’ τριμήνου στις 30 Αυγούστου, μετά τη λήξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Η Eurobank Equities ( Σύσταση αγοράς και τιμή-στόχος τα 9,3000 ευρώ) αναμένει αύξηση του μεικτού κέρδους (GGR) της τάξης του 2% σε ετήσια βάση καθώς το Euro 2016 αντισταθμίζει και με το παραπάνω την ήπια μονοψήφια πτώση του. Προβλέπει συγκρίσιμα EBITDA αυξημένα κατά 3% αλλά 28% χαμηλότερα σε επίπεδο ισολογισμού (η αύξηση του φόρου επί των GGR κατά 5% εφαρμόστηκε αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2016). Αν αυτές οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, θα προκύψει 14% μείωση EBITDA σε επίπεδο εξαμήνου, κάνοντας, όμως, τις προβλέψεις για το σύνολο του χρόνου (306 εκατ. ευρώ) πολύ απαισιόδοξες.

ΟΠΑΠ (2): Τιμή στόχο τα 8,1 ευρώ δίνει για την μετοχή του ΟΠΑΠ η Euroxx με σύσταση overweight, περιμένοντας, σε γενικές γραμμές, ίδια αποτελέσματα με το α’ τρίμηνο. Αρνητικοί παράγοντες παραμένουν το δύσκολο λειτουργικό περιβάλλον, η κρίση που βάζει «φρένο» στα στοιχήματα και ο ανταγωνισμός από το Internet.

Τα καθαρά κέρδη αναμένεται να είναι μειωμένα κατά 44% σε ετήσια βάση στα 29 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA αναμένεται να είναι μειωμένα κατά 5% στα 89 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ αναμένεται να είναι επιβαρυμένα με τον ειδικό φόρο, ο οποίος αντιστοιχεί σωρρευτικά σε 30 εκατ. ευρώ.

ΟΠΑΠ(3): Το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και η αύξηση της φορολογίας τυχερών παιχνιδιών αναμένεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις του το β’ τρίμηνο, υπογραμμίζει η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί τιμή-στόχο στα 10,0000 ευρώ και σύσταση “ΑΓΟΡΑΣ”.

Η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη του  θα διαμορφωθούν στα 29 εκατ. ευρώ (-44%) σε ετήσια βάση, και στα 82 εκατ. ευρώ, με πτώση 25% στο εξάμηνο. Η IBG στις εκτιμήσεις της συνυπολογίζει δαπάνες απόσβεσης ύψους 15 εκατ. ευρώ και καθαρές επιτοκιακές δαπάνες 2,4 εκατ.

Τα EBITDA του οργανισμού αναμένεται να ανέλθουν στα 60 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 36% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 337 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο, μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση.

….

ΦΟΥΡΛΗΣ: Ανακοινώνει μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης… Ικανοποιητικά αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου λόγω των ισχυρών επιδόσεων των ΙΚΕΑ που αναμένεται να αντισταθμίσουν τις πιέσεις στα Intersport προβλέπει η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση “ΑΓΟΡΑ” και τιμή-στόχο στα 5,00 ευρώ.

Η χρηματιστηριακή προβλέπει αύξηση των εσόδων κατά 3,5% σε ετήσια βάση το β΄τρίμηνο, στα 97,8 εκατ. ευρώ με τα EBITDA να εμφανίζουν αύξηση 11,8% στα 6,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να παραμείνει ζημιογόνο, με ζημιές 0,4 εκατ. ευρώ το β΄τρίμηνο.

FOURLIS- Eurobank Equities: Αναμένεται ότι οι θετικές τάσεις για τα IKEA θα συνεχιστούν, με τις πωλήσεις αυξημένες κατά 7,2%, οδηγούμενες από μονοψήφια αύξηση στην Ελλάδα. Συνολικά εκτιμά ότι οι πωλήσεις του ομίλου το β’ τρίμηνο θα είναι 99 εκατ. ευρώ ή 4,9% υψηλότερες (+3.8% στο Q1). Με βάση μια επέκταση του μικτού περιθωρίου κατά 70 μονάδες βάσης, τα EBITDA αναμένονται στα 8 εκατ. ευρώ, ή 2 εκατ. περισσότερα έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

….

ΑΛΦΑ: Ανθεκτικά έσοδα από βασικές δραστηριότητες, καλύτερη εικόνα στα συνολικά έσοδα λόγω των έκτακτων κερδών από την πώληση μετοχών της Visa αλλά και ζημιογόνο αποτέλεσμα λόγω υψηλότερων προβλέψεων εκτιμούν οι αναλυτές της ΙBG. Kάνουν λόγο για ζημίες ύψους 27 εκατ. ευρώ το Q2, από ζημίες  2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο.

ΑΛΦΑ(2): Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να διαμορφωθούν στα 485 εκατ. ευρώ, ελαφρώς βελτιωμένα στο τρίμηνο. Οι προβλέψεις αναμένεται να διαμορφωθούν στα 370 εκατ. ευρώ από 255 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο.Η χρηματιστηριακή διατηρεί τιμή-στόχο στα 3,47 ευρώ (!!!) και σύσταση «ΑΓΟΡΑΣ». Η Alpha ανακοινώνει αποτελέσματα στις 30 Αυγούστου, μετά το κλείσιμο της αγοράς.

….

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Μικρές βελτιώσεις σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αναμένει η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος και για την Τράπεζα Πειραιώς. Οι αναλυτές της IBG κάνουν λόγο για κέρδη 11 εκατ. από ζημιές 44 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο.

Η IBG προβλέπει καλύτερα κόστη χρηματοδότησης και βελτιωμένη ρευστότητα, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται στα 483 εκατ. ευρώ με αύξηση 1% στο τρίμηνο.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ(2): Παράλληλα, αναμένεται μείωση των προβλέψεων στα 2780 εκατ. ευρώ από 2890 εκατ. ευρώ. Η χρηματιστηριακή διατηρεί τιμή-στόχο στα 0,3800 ευρώ και σύσταση “ΑΓΟΡΑΣ”. Η Πειραιώς ανακοινώνει αποτελέσματα στις 30 Αυγούστου, μετά το κλείσιμο της αγοράς.

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ (3): Η Alpha Finance προβλέπει κερδοφορία  27 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο από ζημίες 44 εκατ. ευρώ το πρώτο, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να κινούνται στα 478 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα με αυτά του πρώτου τριμήνου. Αναμένει αύξηση 7% στα λειτουργικά κέρδη, στα 617 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα προ προβλέψεων να εμφανίζουν αύξηση 22% στα 298 εκατ. ευρώ. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η τράπεζα θα εμφανίσει μείωση των προβλέψεων στα 260 εκατ. ευρώ από 289 εκατ. το πρώτο τρίμηνο.

….

ΤΡΑΠΕΖΕΣ- MORGAN STANLEY: Η Morgan Stanley προβλέπει ότι και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα εμφανίσουν εισροές καταθέσεων της τάξεως του 1% κατά μέσο όρο στο τρίμηνο, μετά και τη χαλάρωση των capital controls για το «νέο χρήμα». Επίσης, ο οίκος αναμένει περαιτέρω απομόχλευση, αν και με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, με τα συνολικά δάνεια να καταγράφουν πτώση 1% κατά μέσο όρο.

Παράλληλα, εκτιμά ότι και οι τέσσερις τράπεζες θα εμφανίσουν περαιτέρω μείωση της εξάρτησής τους από τον ακριβό ELA (κατά 0,7-5,25 δισ. στο τρίμηνο), λόγω των εισροών καταθέσεων, των συναλλαγών repos και προτίμησης για τις πράξεις χρηματοδότησης της ΕΚΤ, που ενέχουν σχεδόν μηδενικό κόστος. Ως εκ τούτου, προβλέπει ήπια αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους.

H Morgan Stanley δίνει τιμή-στόχο στα 2,0100 ευρώ για την Alpha, στο 0,7900 ευρώ για τη Eurobank, στο 0,2900 ευρώ για την Εθνική και στο 0,2500 ευρώ για την Πειραιώς. Ωστόσο, διατηρεί σύσταση equalweight και για τις τέσσερις τράπεζες καθώς η οικονομική ανάκαμψη είναι εύθραυστη και δεν έχει επιτευχθεί ακόμη μακροοικονομική και πολιτική σταθερότητα.