Παραστατικά Απόκτησης Μετοχών (warrants) – Αποδόσεις και κίνδυνος επιτοκίων | Mikrometoxos.gr

Παραστατικά Απόκτησης Μετοχών (warrants) – Αποδόσεις και κίνδυνος επιτοκίων

15.06.2015 02:26

Παραστατικά Απόκτησης Μετοχών (warrants)

Παραστατικά απόκτησης μετοχών είναι ουσιαστικά δικαίωματα αλλά όχι υποχρεώσεις του κατόχου τους, να αγοράσει μετοχές σε προκαθορισμένη τιμή και οποτεδήποτε θέλει μέχρι ένα προκαθορισμένο μελλοντικό χρονικό σημείο (λήξη).

Είναι δηλαδή παρόμοια με τα δικαιώματα αγοράς.

Η βασική διαφορά τους είναι ότι τα δικαιώματα call εκδίδονται από ιδιώτες ενώ τα warrants εκδίδονται από εταιρείες, συνήθως σε συνδυασμό με ένα ομολογιακό δάνειο, για να κάνουν το δάνειο πιο ελκυστικό.

Όταν ένα warrant εξασκηθεί, η εταιρεία πρέπει να εκδώσει νέες μετοχές και σαν αποτέλεσμα θα αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών σε κυκλοφορία της εταιρείας, κάτι που δεν ισχύει για με το δικαίωμα call.

Τα warrants διαπραγματεύονται συνήθως εξωχρηματιστηριακά (over the counter).

Αποδόσεις και κίνδυνος επιτοκίων

http://www.euretirio.com/

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017