Παπουτσάνης: Πως διαμορφώνεται η κατάσταση στον όμιλο…

Πιέσεις ασκούνται στην μτχ της Παπουτσάνης, αλλά χθες τις μείωσε σημαντικά με το +10% που κατέγραψε πραγματοποιώντας τον απίστευτο όγκο των 61 τμχ σε δύο πράξεις κόστους 23 ευρώ. Στη τιμή του 0,3930 ευρώ χθες που την αποτιμά σε 20 εκατ. ευρώ…
Αλλά και πάλι δεν είναι φθηνή, υπάρχουν αρκετές φθηνότερες στο ταμπλό… Τα μεγέθη του ομίλου ΠΑΠ στη λήξη του 9μήνου [30.9.2014].: Κέρδη 315.400 ευρώ έναντι των 159 χιλ. ευρώ πέρυσι
ΟΙ πωλήσεις ενισχύθηκαν από τα 12,6 εκατ. στα 13,7 εκατ. ευρώ. Τα ebitda αυξήθηκαν κατά 17% στα 1,84 εκατ. ευρώ.Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 19,46 εκατ. ευρώ από 19,15 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στα 0,5 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχαν βρεθεί στα 0,58 εκατ. ευρώ.

Με τον δείκτη P/BV στο 1 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 0,3.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 41% του κύκλου εργασιών της.. Αντιστοίχως, τα αποτελέσματα μετά φόρων βελτιώθηκαν κατά 99%

Οι πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων αναπτύχθηκαν κατά 11%, ως αποτέλεσμα της καλής τουριστικής χρονιάς για την Ελλάδα αλλά και της συνεργασίας με την μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, μέσω της οποίας τα προϊόντα της εταιρείας τοποθετούνται σε παγκόσμιες ξενοδοχειακές αλυσίδες.Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν το 23% του κύκλου εργασιών. Οι πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων – οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά 11% – αντιπροσωπεύουν το 22% ενώ οι παραγωγές για τρίτους το 55% του κύκλου εργασιών.

Στα 16,67 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεών του. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 2,74 εκατ. ευρώ – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 4,78 εκατ. ευρώ, Βραχυπρόθεσμες δανειακές 4,67 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 4,45 εκατ. ευρώ.

Απασχολεί προσωπικό 93 ατόμων (πέρυσι 105) και για αμοιβές σε μέλη της διοίκησης και δ/ντικά στελέχη κατεβλήθη το ποσό των 345.000 ευρώ.

Με απώλειες 28,22% από την προ έτους τιμή του στο 0,5500 ευρώ…