Παπουτσάνης: Μείωση μεγεθών στο εξάμηνο, αλλά υπάρχει προοπτική… | Mikrometoxos.gr

Παπουτσάνης: Μείωση μεγεθών στο εξάμηνο, αλλά υπάρχει προοπτική…

09.08.2015 02:30

Κατά το α’ εξάμηνο του 2015 οι εξαγωγές ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 31,2% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Το 26% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ στο εσωτερικό και εξωτερικό, το 28% πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο 46% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις.

Ο κύκλος εργασιών κατά το A’ εξάμηνο 2015 ανήλθε σε 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 9,2 την αντίστοιχη περίοδο του 2014 παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,5% κυρίως λόγω της διακοπής της συνεργασίας με πελάτη της Εταιρείας στον τομέα «παραγωγή τρίτων για πελάτες» στο εξωτερικό.
Αφαιρούμενης της ως άνω διακοπείσας συνεργασίας, οι πωλήσεις α’ εξαμήνου είναι αυξημένες κατά 17,5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2014, καλύπτοντας ήδη μεγάλο μέρος της απώλειας.
Το μικτό κέρδος κατά τη τρέχουσα περίοδο ανήλθε σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 παρουσιάζοντας μείωση κατά 9%.
Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2014, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,3 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2014.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,03 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,26 εκατ. ευρώ το 2014.
Η Παπουτσάνης δραστηριοποιείται σε 3 κύριες κατηγορίες προϊόντων: 
1. Επώνυμα προϊόντα. Η κατηγορία των επωνύμων προϊόντων σημείωσε αύξηση το πρώτο εξάμηνο κατά 5,3%..
2. Ξενοδοχειακά προϊόντα. Η Εταιρεία είναι ο μόνος παραγωγός στην Ελλάδα. Τα προϊόντα της (Olivia, Skin Essentials, Καραβάκι) και τα προϊόντα Κορρέ (σε συνεργασία με την ομώνυμη εταιρεία) διανέμονται στις μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες και σε ξενοδοχειακές μονάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Η συγκεκριμένη αγορά παρουσιάζει μείωση κατά το τρέχον έτος κατά 5% λόγω μείωσης του επιπέδου των αποθεμάτων που τηρούν οι πελάτες και της πιο αυστηρής πιστωτικής πολιτικής της Εταιρείας.
3. Προϊόντα τρίτων, ιδιωτική ετικέτα. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο του 2015 μείωση 31% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2014, λόγω διακοπής συνεργασίας με πελάτη της Εταιρείας στο εξωτερικό.
Η Παπουτσάνης λόγω των πλέον σύγχρονων εγκαταστάσεων της θεωρείται ένας από τους κύριους παραγωγούς στην Ευρώπη και η Εταιρεία ήδη έχει συνάψει νέες συνεργασίες οι οποίες θα επηρεάσουν θετικά τον κύκλο εργασιών κυρίως του β’ εξαμήνου.
Δανεισμός
Ο καθαρός δανεισμός την 30.6.2015 (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανέρχεται σε 7,5 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 20,5% του συνολικού ενεργητικού της. Την 31.12.2014 ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 6,5 εκ. ευρώ και αντιπροσώπευε το 17,7% του συνολικού ενεργητικού.
ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 14,12 εκατ. ευρώ και φυσικά υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις. Το καλό είναι ο ελεγχόμενος δανεισμός του ομίλου…

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017