Πίνακας Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας: Μετοχές που (α) εισέρχονται και (β) εξέρχονται…

Πίνακας 2: Μετοχές που εισέρχονται στον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας

A/A

Κωδικός ΟΑΣΗΣ

Ονομασία Μετοχής

1

ΑΒΑΞ

J. & P. – ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)

2

ΑΛΜΥ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)

3

ΑΤΕΚ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.(ΚΟ)

4

ΕΚΤΕΡ

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ)

5

ΕΛΙΝ

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)

6

ΕΛΛ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)

7

ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)

8

ΕΛΤΟΝ

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.ΚΟ)

9

ΕΣΥΜΒ

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.(ΚΟ)

10

ΕΥΔΑΠ

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)

11

ΚΑΡΤΖ

ΚΑΡΑΤΖΗ  Α.Ε. (ΚΟ)

12

ΚΤΗΛΑ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. (ΚΟ)

13

ΝΗΡ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ Α.Ε. (ΚΟ)

14

ΠΛΑΘ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)

15

ΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ)

Πίνακας 3: Μετοχές που εξέρχονται από τον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας

A/A

Κωδικός ΟΑΣΗΣ

Ονομασία Μετοχής

1

ΑΣΚΟ

A.S. Α.Ε. (ΚΟ)

2

ΚΕΚΡ

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (ΚΟ)

3

ΚΛΕΜ

KLEEMAN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (KO)

4

ΛΕΒΠ

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.(ΠΑ)

* ,