Πάνω από το 15% έχει αυξηθεί το ποσοστό της Faifax στη Eurobank

Tο ποσοστό δικαιωμάτων που κατέχει η Fairfax έμμεσα, μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της, υπερέβη του ορίου του 15%
Πάνω από το 15% έχει αυξηθεί το ποσοστό της Faifax στη Eurobank, αποτελώντας την πιο ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην τράπεζα και την προοπτική της ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurobank και με βάση την ενημέρωση στις 30 Μαρτίου από τη Fairfax, το ποσοστό δικαιωμάτων που κατείχε έμμεσα η τελευταία, μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της, υπερέβη του ορίου του 15% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας.
Εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax ανήλθε σε 15,17%
* ,