ΠΟΛΙΤΙΚΗ – Σκίτσο του Δημήτρη Χαντζόπουλου (27.06.15)