ΠΛΑΣΤΙΚΑ Θράκης: Στον διάδρομο απογείωσης…

ΠΛΑΘ: Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,60 εκατ. έναντι των 1,03 εκατ. πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 66,57 εκατ. από τα 62,46 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2014. Με τα ebitda σε 7,85 εκατ. ευρώ έναντι των 4,63 εκατ. πέρυσι…

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 114,8 εκατ. από 110,8 εκατ. και δείκτης Δ.Μ. στο 0,31 (πολύ καλός ). Στα 3,7 εκατ. ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των -2,77 εκατ. του 2014.

Αποτιμώνται σε 61,8 εκατ. με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,54. Η μτχ διαπραγματεύεται στα 1,3700 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μηνου στα 0,8400 – 1,4600 ευρώ. Με την λογιστική αξία της στα 2,5500 ευρώ.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ διαθέσιμα 29,74 εκατ. ευρώ, δανεισμός 65,5 εκατ. ευρώ, απαιτήσεις 57,2 εκατ. και αποθέματα 51,6 εκατ. ευρώ. Τα άυλα 10,87 εκατ. ευρώ…
 
ΓΙΑ αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ απασχολεί προσωπικό 1622 ατόμων από 1457 άτομα στις 31.3.2014.