ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2015 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2015 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

22.05.2015 11:03

Παρασκευή, 22 Μαϊου 2015

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

 

ATHEX:     PLAT

Reuters:      THRr.AT

Bloomberg: PLAT GA

 

Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως και να επισημάνει τους βασικούς παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους.

 

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα μεγέθη του Ομίλου για το α’ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Oι βασικοί λόγοι οι οποίοι συνετέλεσαν στη θετική πορεία των αποτελεσμάτων και τη βελτίωση του Μικτού Κέρδους ήταν η βελτίωση του προϊοντικού μίγματος, η θετική επίδραση της ισοτιμίας ευρώ δολαρίου, καθώς και η μείωση των τιμών των α’ υλών στο α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως.

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

Ενοπ. Κύκλος Εργασιών €66,6 εκ. σε σχέση με € 62,5 εκ στο α’ τρίμηνο του 2014 (+6,6% )
Ενοπ. Μικτά Κέρδη €14,4 εκ. σε σχέση με € 11,9 εκ στο α’ τρίμηνο του 2014    (+21,2%)
Ενοπ. ΕΒΙΤ €5,5 εκ. σε σχέση με € 2,5 εκ στο α’ τρίμηνο του 2014        (+118,3%)
Ενοπ. EBITDA €7,8 εκ. σε σχέση με € 4,6 στο α’ τρίμηνο του 2014 (+69,3% )
Ενοπ. ΚΠΦ         €3,6 εκ. σε σχέση με € 1,4 στο α’ τρίμηνο του 2014       (+158,7% )
Ενοπ. ΚΜΦ&ΔΜ: €2,7 εκ. σε σχέση με € 1,0 στο α’ τρίμηνο του 2014 (+159,9% )
Βασικά Κέρδη ανά μτχ (σε ευρώ) 0,0602 σε σχέση με 0,0229 στο α’ τρίμηνο του 2014 (+162,9%)

 

Ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός στις 31.03.2015 ανήλθε σε 35,7 εκ. σε σχέση με 32,7 εκ. στις 31.12.2014 λόγω των προκαταβολών που πληρώθηκαν στο α’ τρίμηνο για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επενδύσεων για τη χρήση 2015. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια παραμένει σταθερά στο 0,3 και ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ EBITDA (σε ετησιοποιημένη βάση) διαμορφώνεται σε 1,14.

 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για οργανική ανάπτυξη για το σύνολο της χρήσης 2015 έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις ύψους 30 εκ. ευρώ εκ των οποίων 25 εκ. θα διατεθούν για την αγορά νέων γραμμών παραγωγής και 5 εκ. ευρώ για αναβάθμιση και συντήρηση υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού. Το μεγαλύτερο τμήμα των εν λόγω επενδύσεων αφορούν επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις Ελληνικές θυγατρικές του Ομίλου.

 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ιωάννα Καραθανάση, Υπεύθυνη Σχέσεων με τους Επενδυτές στο τηλέφωνο 210-9875081

Δελτίο Τύπου

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017