ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 | Mikrometoxos.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

20.09.2016 09:56

ATHEX:        PLAT

Reuters:      THRr.AT

Bloomberg: PLAT GA

Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως και να επισημάνει τους βασικούς παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους.

Αύξηση Κύκλου Εργασιών και Κερδών παρουσίασε ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης στο α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2015.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου συνοψίζονται στα εξής:

  • Αύξηση του όγκου πωλήσεων του Ομίλου κυρίως λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και στην Αμερικάνικη αγορά
  • Μείωση των τιμών των πρώτων υλών
  • Περαιτέρω συγκράτηση των σταθερών δαπανών παραγωγής
  • Βελτίωση του προϊοντικού μίγματος και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου (Τεχνικά Υφάσματα και Συσκευασία)
  • Θετική επίδραση της ισοτιμίας ευρώ λίρας αγγλίας στην αποτίμηση δανείων και καταθέσεων σε ξένο νόμισμα των θυγατρικών του Ομίλου, οι οποίες έχουν ως νόμισμα αναφοράς τη λίρα αγγλίας

 

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

Ενοπ. Κύκλος Εργασιών €150,6 εκ. σε σχέση με € 145,1 εκ στο α’ εξάμηνο του 2015 (+3,8% )
Ενοπ. Μικτά Κέρδη €35,4 εκ. σε σχέση με € 30,8 εκ στο α’ εξάμηνο του 2015    (+14,9%)
Ενοπ. ΕΒΙΤ €12,6 εκ. σε σχέση με € 10,9 εκ στο α’ εξάμηνο του 2015        (+16,0%)
Ενοπ. EBITDA €18,4 εκ. σε σχέση με € 15,8 στο α’ εξάμηνο του 2015 (+16,8% )
Ενοπ. ΚΠΦ          €10,6 εκ. σε σχέση με € 7,5 στο α’ εξάμηνο του 2015       (+40,2% )
Ενοπ. ΚΜΦ&ΔΜ: €8,1 εκ. σε σχέση με € 5,7 στο α’ εξάμηνο του 2015 (+41,1% )
Κέρδη ανά μτχ (σε ευρώ) 0,1839 σε σχέση με 0,1293 στο α’ εξάμηνο του 2015 (+42,2%)

 

Ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός στις 30.06.2016 ανήλθε σε 58,8 εκ. σε σχέση με 42,4 εκ. στις 31.12.2015 ως απόρροια της χρηματοδότησης μεγάλου μέρους του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου 2015-2016, ύψους 32 εκ. ευρώ με τη χρήση leasing και τραπεζικού δανεισμού. O δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,5 παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα.

Αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το β’ εξάμηνο του 2016, στο τρίτο τρίμηνο συνεχίζεται η ανοδική τάση των δύο προηγούμενων τριμήνων τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. Είναι γεγονός ότι και στο β’ εξάμηνο του 2016 συνεχίζεται η αστάθεια και η αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά ο Όμιλος συνεχίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού του πλάνου, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ισχυροποίηση της θέσης του έναντι του ανταγωνισμού, την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

                Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ιωάννα Καραθανάση, Υπεύθυνη Σχέσεων με τους Επενδυτές στο τηλέφωνο 210-9875081

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017