ΠΛΑΚΡ- 3μηνο: Κάθε λογιστική κατάσταση τους και καλύτερη…

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ – 3μηνο 2015:

 

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 168 εκατ. (από 159,3 εκατ. στις 31.12.2014) – τα κέρδη σε 5,28 (από 3,56 εκατ.), με τα ebitda στα 8 εκατ. ευρώ (από 7,4 εκατ.)

 

ΠΛΑΚΡ: Κύκλος εργασιών 56,81 εκατ. (από 56,75 εκατ.) Τα ταμειακά διαθέσιμα 27,1 εκατ. ευρώ από 16,55 εκατ.,, θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 4,45 εκατ. (από 2,48 εκατ.)

 

Ο τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε 25,6 εκατ. (από 22,80 εκατ. ευρώ). Η σχέση ΔΔΜ ανύπαρκτη αφού τα ταμειακά διαθέσιμα υπερτερούν του δανεισμού του ομίλου… [καθαρός δανεισμός -1,5 εκατ. ευρώ]

 
Απασχολεί προσωπικό 919 ατόμων έναντι των 895 στο 2014 και οι αμοιβές της ελίτ ανήλθαν σε 0,36 εκατ. ευρώ.

 

Αποτιμάται σε 168,1 εκατ. ευρώ, με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 1. Με την τιμή τους στα 6,1400 ευρώ διαπραγματεύεται σε υψηλά 8ετίας!!

 

Μπορεί να μην κάνει κομμάτια η μετοχή τους, αλλά όποιος τα έχει και δεν τα πούλησε είναι 1000% δικαιωμένος.

 

Και δεν έχει πρόβλημα να τα δώσει ή να τα έδινε… Πάντα του δινόταν η ευκαιρία… Με +18% στο 12μηνο, με τον γ.δ. στο -32,11%.