ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

1 ΑΒΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) GRS489003004

2 ΑΣΚΟ A.S. Α.Ε. (ΚΟ) GRS404003006

3 ΒΙΣ ΒΙΣ Α.Ε. (ΚΟ) GRS124153008

4 ΓΑΛΑΞ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) GRS442003000

5 ΓΕΒΚΑ ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΚΟ) GRS137003000

6 ΔΡΟΜΕ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ – ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) GRS412503005

7 ΕΒΡΟΦ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ) GRS385113006

8 ΕΛΒΕ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) GRS240003012

9 ΕΠΙΛΚ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) GRS045003001

10 ΕΥΑΠΣ ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) GRS428003008

11 ΕΥΠΙΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) GRS277023008

12 ΙΚΤΙΝ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.(ΚΟ) GRS372003004

13 ΚΛΕΜ KLEEMAN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (KO) GRS324253004

14 ΚΜΟΛ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) GRS315003004

15 ΚΡΕΤΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ) GRS371113002

16 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (ΚΟ) GRS117123000

17 ΟΛΥΜΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) GRS403003007

18 ΟΤΟΕΛ AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. (ΚΟ) GRS337003008

19 ΠΛΑΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) GRS320313000

20 ΣΕΛΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (ΚΟ) GRS201003019

21 ΣΕΝΤΡ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) GRS449003003

22 ΧΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) (ΚΑ) GRS281101006

* ,