Παράδειγμα απαξίωσης (... κι άλλο) και πλήρους εγκατάλειψης - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Παράδειγμα απαξίωσης (… κι άλλο) και πλήρους εγκατάλειψης

08.02.2015 07:55

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ (… κι άλλο) και πλήρους εγκατάλειψης

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ: Ανακοίνωσε ότι, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του Ομίλου και κατόπιν διαπραγματεύσεων, μεταβίβασε στην Ολλανδική εταιρεία «D – MARINE INVESTMENTS HOLDING BV» 2,69 εκατ. κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «Κ & G ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε.», ήτοι ποσοστό 21,76% του συνολικού αριθμού των μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, αντί συνολικού τιμήματος 5.230.000 ευρώ.

Από την άνω συναλλαγή προέκυψε υπεραξία ποσού  2.527.763 ευρώ. Κατόπιν της άνω μεταβιβάσεως η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ν.Α.Ε κατέχει πλέον 1.192.501 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «Κ & G ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε.», ήτοι ποσοστό 9,63%.

Δηλαδή αποτιμάται σε 3,64 εκατ. ευρώ και έχει υπεραξία 2,53 εκατ. ως ανωτέρω κι άλλη 1 εκατ. ευρώ από το εναπομείναν ποσοστό του… Και όλη η … άλλη περιουσία; Μηδέν;; Ε λ ε ο ς ! Στο -1,44% και στο 0,4800 ευρώ χθες με 7000 τμχ.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017