Ο Ftse25 και τα νέα σημαντικά επίπεδά του…

O f25 δοκιμάζει το πολύ σημαντικό του επίπεδο στο 258-266 που είναι σημαντική αντίσταση…

Και του οποίου η επιβεβαιωμένη διάσπαση και μόνο μπορεί να κάνει το 282 επίπεδο.

Το 242 είναι κύρια μας στήριξη στην παρούσα, που καλό είναι να κρατηθεί…

Αν θέλει να συντηρήσει την όποια τάση, ενώ το stop μας στην παρούσα είναι στο 231.

Στο μηνιαίο γράφημα φαίνεται η σημαντικότητα της μεσοπρόθεσμης αντίστασης μας, ενώ βλέπουμε και ότι διανύουμε τον πέμπτο μήνα συσσώρευσης ανάμεσα στα επίπεδα του 200 και 280…

Με το τελευταίο να είχε δοκιμαστεί αμέσως μετά την συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου..
FTASE 25

Ενσωματωμένη εικόνα 1

 

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

* ,