Ο Σχηματισμός «Σφήνα» (Wedge Pattern) και οι bullish/bearish μορφές της

Σχηματισμός «Σφήνα» (Wedge Pattern)

Ο Σχηματισμός Σφήνα είναι ένας ακόμα σημαντικός σχηματισμός ο οποίος φαινομενικά παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τους Τριγωνικούς Σχηματισμούς αλλά δεν πρέπει να συγχέονται μεταξύ τους.

Ο σχηματισμός «Σφήνα» (στο εξής Wedge) είναι ένας σχηματισμός αντιστροφής τάσης, αλλά της τάσης η οποία σχηματίζεται εντός των ορίων της ίδιας της σφήνας. Η σφήνα σχηματίζεται από τις δύο γραμμές τάσης , την αντίστασης και την υποστήριξης οι οποίες πλαισιώνουν την τιμή.

Ο εν λόγω σχηματισμός χρειάζεται μεγάλα χρονικά διαστήματα για να ολοκληρωθεί, από τρείς έως και έξι μήνες, χαρακτηρίζεται έτσι ως ένας μακροπρόθεσμος σχηματισμός. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι γραμμές που τον διαγράφουν δεν έχουν συγκεκριμένη ή σταθερή κλίση και συνήθως όσο περνάει ο καιρός τείνουν να συγκλίνουν όλο και εντονότερα.

Wedge Pattern

Γενικά, πρέπει να αναζητούμε τον σχηματισμό, στην περίπτωση που υπάρχει μια αρχική τάση αλλά στην συνέχεια εντός της σφήνας δημιουργείται μια αντίθετη τάση η οποία τελειώνει με την διάσπαση μιάς από τις γραμμές στήριξης/αντίστασης δίνοντας σημάδι συνέχισης της αρχικής τάσης.

H Wedge μπορεί να είναι φθίνουσα/πτωτική, όπου γενικά θεωρείται bullish (ανοδικός) σχηματισμός , ή αύξουσα/ανοδική όπου θεωρείται bearish (πτωτικός) σχηματισμός.

Καθοδική Σφήνα (FallingWedge)

Όπως αναφέραμε, ο σχηματισμός αυτός θεωρείται bullish, αναμένεται δηλαδή η τιμή να κινηθεί ανοδικά μετά την ολοκλήρωσή του. Οι γραμμές-τάσεις συγκλίνουν όλο και εντονότερα με την πάροδο του χρόνου, έχοντας και οι δύο αρνητικές κλίσεις με την κλίση της γραμμής αντίστασης να είναι εντονότερη από αυτή της υποστήριξης (αυτό αποτελεί και ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του σχηματισμού). Οι γραμμές θα δοκιμαστούν αρκετές φορές κατά την διάρκεια του σχηματισμού, αλλά παρατηρείται ότι για να θεωρηθεί έγκυρος ο σχηματισμός θα πρέπει να τις «ακουμπήσει» τουλάχιστον δύο φορές έκαστη, ενώ όσο πιο πολλές φορές δοκιμαστεί η γραμμή αντίστασης τόσο πιο ισχυρός θεωρείται ο σχηματισμός. Το σήμα για την αγορά, όπως θα έχετε ήδη μάθει μέχρι τώρα, δίνεται όταν η τιμή διασπάσει το επίπεδο αντίστασης.

Ανοδική Σφήνα (Rising Wedge)

Η ανοδική σφήνα, σχηματίζεται από δύο γραμμές, την αντίστασης και υποστήριξης οι οποίες συγκλίνουν με την πάροδο του χρόνου και έχουν και οι δύο ανοδική κλίση. Αναμένεται μετά την διάσπαση της γραμμής υποστήριξης η τιμή να κινηθεί πτωτικά.wedge

Αλέξιος Μπαλής

Image result for αλεξιος μπαλης

* ,