Ο ΟΠΑΠ έσωσε την παρτίδα στον f25 – μεικτές τάσεις στον τραπεζικό

Tο stop μας ανεβαίνει στο 1443 ώρας επίπεδο που είναι και κύρια στήριξη.

Κατοχύρωση θα μπορούσε να μας δώσει το 1417.

Το 1483 είναι κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 1506.

Μεικτές τάσεις στον τραπεζικό με την Αλφα να κλείνει με σημαντικά κέρδη σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κλάδο.

Ο ΟΠΑΠ έσωσε την παρτίδα στον f25 κλείνοντας με σημαντικά κέρδη με το 655-60 να είναι κύρια αντίσταση του που θέλει προσοχή αν δοκιμαστεί.

Κλείσιμο τριμήνου σήμερα.

Το χάσμα λειτουργεί σαν αντίσταση στην παρούσα με την αγορά να συνεχίζει να είναι διστακτική.

fast fina

Intraday position long stop 1443

_________________________

Support: 1444, 1417 , 1399,1371

Resist.: 1483,1508,1522

Daily spot market position short s/l 1723

* ,