Ουδέτερη η NBG Securities στη μετοχή των EΛΠΕ – τιμή στόχου 4,9000 ευρώ

Ουδέτερη (neutral) παραμένει η NBG Securities στη μετοχή των Ελληνικών Πετρελαίων, επισημαίνοντας ότι μπορεί ο όμιλος να εμφάνισε ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, αλλά τα margins παραμένουν αδύναμα.

_____________
Η τιμή στόχος για τα ΕΛΠΕ διαμορφώνεται στα 4,90 ευρώ, από 4,84 ευρώ προηγουμένως, δίνοντας ένα περιθώριο ανόδου της τάξεως του 18%.

_____________
Ειδικότερα, οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις στη βασική δραστηριότητα του Ομίλου της διύλισης, αλλά και οι αυξημένες εξαγωγές, οδήγησαν τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του Ομίλου για το γ’ 3μηνο στα 191 εκατ. ευρώ, παρά την σημαντική μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, σε σχέση με πέρυσι.

_________
Οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και η σχετική σταθερότητα τιμών αργού στη περίοδο, διαμόρφωσαν τα Καθαρά Κέρδη στο γ’ 3μηνο στα 80 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 110% σε σχέση με πέρυσι, ενώ για το εννεάμηνο τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε 184 εκατ. ευρώ, που αποτελεί ιστορικό υψηλό των τελευταίων ετών και είναι αυξημένα κατά 76% σε σχέση με πέρυσι.

_________
Όπως αναφέρει η NBG Securities, η ισχυρή απόδοση της διύλισης και εφοδιασμού είναι ο λόγος που προχωρά στην αναβάθμιση κατά 16,7% των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή  το 2016 και κατά 4,75% το 2017. Επιπλέον, συνεχίζει να υποθέτει ότι δεν θα υπάρξει μέρισμα το 2016 λόγω των αυξημένων πληρωμών προς τους προμηθευτές.

_________
Η μετοχή διαπραγματεύεται επί του παρόντος με discount 11% σε όρους EV / EBITDA (μ.ο. 2017 – 183) που αντανακλά τον κίνδυνο χώρας, κατά την άποψή της NBG Securities, και δικαιολογεί την ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή.

____________

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ