Ομιλος Intracom: Σημαντική η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του | Mikrometoxos.gr

Ομιλος Intracom: Σημαντική η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του

31.03.2015 12:41

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πέτυχε στη χρήση του 2014 ο όμιλος Intracom. Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες ανήλθαν σε 535 εκατ. αυξημένες κατά 4% έναντι 513,7 εκατ. το 2013.

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) αυξήθηκε, φτάνοντας στα 101,4 εκατ. από € 55,2 εκατ. το προηγούμενο έτος. Η επίδραση της πώλησης της hellas online στο ενοποιημένο λειτουργικό αποτέλεσμα ανέρχεται σε € 55,4 εκατ. Το προσαρμοσμένο EBITDA προ απομειώσεων του 2014 αυξήθηκε κατά 45% σε σχέση με το αντίστοιχα προσαρμοσμένο του 2013.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 25,5 εκατ. έναντι ζημιών 75,8 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 23,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 73,2 εκατ. ευρώ το 2013

Οι νέες συμβάσεις του ομίλου ανήλθαν σε 488,5 εκατ., ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων την 31η/12/2014 διαμορφώθηκε στα 860 εκατ.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα των εταιριών του ομίλου Intracom Holdings, οι πωλήσεις τους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 346,1 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά € 54 εκατ. ή ποσοστό 18,5%. Επιπλέον, η λειτουργική κερδοφορία EBITDA βελτιώθηκε και στις τρεις εταιρίες του ομίλου, και ανήλθε σε 14 εκατ. συνολικά (βελτίωση € 27,1 εκατ.).

Σημαντική ήταν η επίδοση του ομίλου Intrakat με 40% αύξηση πωλήσεων, αύξηση EBITDA κατά 26,2 εκατ. και ΕΒΤ 1 εκατ. έναντι -24,7 εκατ. το 2013. Το 2014 ο όμιλος Intrakat Ι υπέγραψε νέες συμβάσεις ύψους 180,5 εκατ., και το ανεκτέλεστο υπόλοιπό του ξεπερνάει τα 300 εκατ.

Ο όμιλος Intrasoft International βελτίωσε επίσης σημαντικά τα μεγέθη του με 6% αύξηση πωλήσεων, αύξηση EBITDA στα 6,8 εκατ. και αύξηση ΕΒΤ κατά 13 εκατ., πετυχαίνοντας μέσα στο έτος υπογραφή νέων συμβάσεων 240 εκατ., ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπό του φτάνει στα 460 εκατ.

Αναφορά με την IDE (Intracom Defense Electronics), σημείωσε μικρή αύξηση πωλήσεων στα 51,2 εκατ. και EBITDA στα 2,1 εκατ., καταγράφοντας οριακές ζημίες προ φόρων (EBT 2014: -0,8 εκατ.) υπό το βάρος απομειώσεων 3,6 εκατ. Οι νέες συμβάσεις του 2014 ανήλθαν στα 67,7 εκατ. και το ανεκτέλεστο υπόλοιπό της φτάνει στα € 100,3 εκατ.

Σημειώνεται ότι το συνολικό αποτέλεσμα της μητρικής εταιρίας Intracom (ΕΒΤ 2014: -33,4 εκατ.) περιλαμβάνει ζημία από πώληση της συμμετοχής στην Hellas Online κατά 10,6 εκατ. και λοιπές απομειώσεις 13,2 εκατ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014 και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Holdings κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης ανέφερε: «Το 2014 χαρακτηρίζεται από την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που είχαμε θέσει για οργανική ανάπτυξη και κερδοφορία των θυγατρικών μας σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου μας. Η πώληση της συμμετοχής μας σε hellas online και Intracom Telecom σε πολύ ικανοποιητικό τίμημα, απέφερε την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων μας και ρευστότητα που τοποθετούν στρατηγικά τον όμιλο Intracom σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση εν όψει της προσδοκώμενης επανεκκίνησης της οικονομίας».

Όσον αφορά τις προοπτικές του ομίλου, ο κ. Κόκκαλης τόνισε: «Η ισχυρή τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία σε ολοκληρωμένα και σύνθετα έργα Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Κατασκευών αποτελούν το εφαλτήριο για επέκταση σε σύγχρονες τάσεις της πληροφορικής, καθώς και διεύρυνση των δραστηριοτήτων στην ενέργεια και τις περιβαλλοντικές υποδομές».

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017