Οι 9 λόγοι απαισιοδοξίας για τις ελληνικές τράπεζες – Μια πολύ δύσκολη περίοδος 2ετούς εσωστρέφειας ξεκίνησε - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Οι 9 λόγοι απαισιοδοξίας για τις ελληνικές τράπεζες – Μια πολύ δύσκολη περίοδος 2ετούς εσωστρέφειας ξεκίνησε

02.08.2016 00:57
Οι 9 λόγοι απαισιοδοξίας για τις ελληνικές τράπεζες – Μια πολύ δύσκολη περίοδος 2ετούς εσωστρέφειας ξεκίνησε

Ελληνικές τράπεζες για χρόνια ο αδύναμος κρίκος μιας αδύναμης αλυσίδας
Θα μου επιτρέψετε σήμερα να παρουσιάσω σε πρώτο ενικό ορισμένες σκέψεις και απόψεις για την πορεία των ελληνικών τραπεζών όπως τις αντιλαμβάνομαι παρακολουθώντας αδιάλειπτα 19 χρόνια τον τραπεζικό κλάδο.
Ίσως το κείμενο αυτό να σας είναι αδιάφορο, ίσως χρήσιμο αλλά θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε  τους 9 λόγους που θεωρούμε ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα και όχι καλύτερα στις ελληνικές τράπεζες.

Φερεγγυότητα ή βιωσιμότητα

Πολλοί διαχρονικά συνδέουν λανθασμένα την φερεγγυότητα με την βιωσιμότητα.
Είναι λάθος.
Η φερεγγυότητα συνδέεται με την επάρκεια κεφαλαίων και η βιωσιμότητα με το επιχειρηματικό μοντέλο κάθε τράπεζας.
Αυτό που ελάχιστες φορές τονίζεται είναι ότι η φερεγγυότητα διασφαλίζει την βιωσιμότητα.
Λάθος η βιωσιμότητα διασφαλίζει την φερεγγυότητα.
Στις ελληνικές τράπεζες υπάρχουν 28-29 δισεκ. κεφάλαια αλλά αυτά ενώ θεωρητικά επαρκούν πρακτικά δεν είναι αρκετά για να διασφαλίσουν ακόμη και την φερεγγυότητα.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες μεταξύ 2013 και 2016 έχουν συγκεντρώσει 60 δισεκ. κεφάλαια.
Όχι μεταξύ 2013 και 2016 οι ελληνικές τράπεζες έχουν συγκεντρώσει 18-19 δισεκ. κεφάλαια γιατί αυτός είναι ο πραγματικός πυρήνας των κεφαλαίων των τραπεζών.
Η βιωσιμότητα μιας τράπεζας σημαίνει πως το επιχειρηματικό μοντέλο παράγει κέρδη και πως τα κέρδη στηρίζουν τα κεφάλαια και πως τα κεφάλαια διατηρούν ικανοποιημένους τους μετόχους.
Όταν στην Ελλάδα υπάρχουν 224 δισεκ. δάνεια εκ των οποίων 117 δισεκ. είναι NPEs μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αυτό σημαίνει ότι πρωτογενώς οι τράπεζες δεν στηρίζουν τα έσοδα τους στα δάνεια 223 δισεκ. αλλά 106 δισεκ.
Από 106 δισεκ. προσπαθούν να βελτιώσουν έσοδα από τόκους και κερδοφορία.
Να θυμίσουμε ότι οι τράπεζες είχαν 106 δισεκ. δάνεια το 2001 δηλαδή πριν 15 χρόνια.
Εκεί έχουμε βρεθεί πριν 15 χρόνια.
Οι τράπεζες για να μπορέσουν να επιβιώσουν από έχει μειωθεί ο όγκος της πηγής εσόδων τα δάνεια δηλαδή θα πρέπει να αυξήσουν σημαντικά τα επιτόκια στα δάνεια.
Σε μια περίοδο όπου η ΕΚΤ παρέχει μηδενικά επιτόκια οι τράπεζες στην Ελλάδα πρέπει να διατηρούν υψηλά επιτόκια, πολύ υψηλά επιτόκια στα δάνεια.
Έχει λογική αυτό στην χρηματοδότηση της οικονομίας καμία…. έχει όμως λογική στα έσοδα των τραπεζών.

Ενεργά ή μη εξυπηρετούμενα δάνεια;

Ιστορικά όταν τα ενήμερα είναι τα ίδια με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια απαιτούνται 4 χρόνια για να υπάρξει το πρώτο φως στο τούνελ για τις τράπεζες.
Θα χρειαστούν 4 χρόνια για φως από του τούνελ και 2 χρόνια για να ξεφύγουν από την φάση της εσωστρέφειας οι τράπεζες.
Τα ενεργά δάνεια στην Ελλάδα είναι 106 δισεκ. όσα ήταν τα δάνεια το 2011 και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 117 δισεκ.
Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος η διαχείριση των προβληματικών δανείων να στεφθεί από απόλυτη αποτυχία.
Δυστυχώς στην Ελλάδα χρειάστηκαν 6 χρόνια οι τράπεζες να αναπτύξουν τα μοντέλα πιστωτικής επέκτασης και θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 χρόνια για να αναπτύξουν μοντέλα διαχείρισης προβληματικών δανείων.
Ποτέ στην ιστορία τράπεζες με τόσο μεγάλο όγκο προβληματικών δανείων δεν ανέκαμψαν άμεσα ενώ κύλισαν στην εσωστρέφεια αλλεπάλληλες φορές.
Θα χρειαστούν ακόμη δύο περίοδοι έντονης εσωστρέφειας και αναζήτησης λύσεων ώστε να αρχίσει το πρόβλημα των NPLs να μειώνεται.

Διαχείριση, τιτλοποίηση ή πώληση των προβληματικών δανείων;

Ο SSM θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν αποτύχει στην διαχείριση των προβληματικών δανείων.
Η ΤτΕ θεωρεί πολύ φτωχές τις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στην διαχείριση των προβληματικών δανείων.
Με βάση την υπερφίαλη στοχοθεσία οι τράπεζες το 2019 πρέπει να έχουν -50 δισεκ. λιγότερα NPLs.
Προφανώς ο στόχος αυτός είναι αστείος αν πιστεύει κανείς ότι με ενεργητική διαχείριση θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.
Οι τράπεζες χρειάζονται μαζικές πωλήσεις αλλά ενώ όσο εύκολες φαίνονται οι πωλήσεις τόσο δύσκολες είναι.
Τα βασικά προβλήματα είναι η τιμή αγοράς και η αξία των εγγυήσεων.
Αν κάποιος ξένος προσφέρει για καταναλωτικά 1% της ονομαστικής αξίας αυτό ονομάζεται ξεπούλημα.
Αν κάποιος ξένος αγοράζει προβληματικό επιχειρηματικό με 20% της ονομαστικής αξίας αυτό σημαίνει ζημία.
Οι τράπεζες για να διορθώσουν το πρόβλημα θα πρέπει να περάσουν από 4η φάση ανακεφαλαιοποίησης.
Οι τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων είναι μια λύση αλλά χρειάζεται πολύ ισχυρό μηχανισμό εξασφαλίσεων.

4η φάση ανακεφαλαιοποίησης είναι απαραίτητη;

Αν μια τράπεζα αποφάσιζε σήμερα να υλοποιήσει ΑΜΚ 3 δισεκ. ίσως να αποτύγχανε ίσως και όχι;
Με 3 δισεκ. θα μπορούσε μια τράπεζα να ξεφορτωθεί 12-14 δισεκ. προβληματικά δάνεια, εγγράφοντας ζημία αλλά μειώνοντας σε βαθμό εντυπωσιακής εξυγίανσης τον ισολογισμό.
Ναι η 4η φάση ανακεφαλαιοποίησης είναι απαραίτητη για την εξυγίανση των τραπεζών.
Με 10 δισεκ. νέα κεφάλαια οι τράπεζες θα μπορούσαν να διαγράψουν ή πωλήσουν 40-50 δισεκ. άμεσα και αυτό θα διπλασίαζε την αξία των τραπεζών.
Όμως το βασικό πρόβλημα είναι ποιοι θα βάλλουν τα κεφάλαια της 4ης ανακεφαλαιοποίησης;
Οι ξένοι μέτοχοι ή θα ενεργοποιηθεί το bail in με εμπλοκή καταθετών ελλείψει ομολογιούχων;
Αυτός είναι ο λόγος που με κάθε τρόπο οι ελληνικές τράπεζες αποφεύγουν την 4η φάση ανακεφαλαιοποίησης.

Οι ελληνικές τράπεζες…χωρίς διοικήσεις και χωρίς ενδιαφέρον στελεχών….να αναλάβουν τα managements

Κατά την άποψη μας το γεγονός ότι οι μισές τράπεζες είναι ακέφαλες διοικητικά – χωρίς να υποτιμούμε τους μεταβατικούς managers – και ότι οι τράπεζες αναζητούν τραπεζικά στελέχη για να στελεχώσουν τα διοικητικά συμβούλια είναι η απόλυτη ένδειξη της παρακμής.
Πριν 10 χρόνια τραπεζίτης σήμαινε κύρος, θεσμός, κεφάλαιο, παράγοντας.
Σήμερα τραπεζίτης σημαίνει υποψήφιος κατηγορούμενος, στόχος αγωγών και μηνύσεων και διαχειριστής της μιζέριας των NPLs.
H ποιοτική υποβάθμιση των ελληνικών τραπεζών δεν έχει κανένα προηγούμενο.
Σε αυτή την προσέγγιση να αξιολογηθεί και ότι το ΤΧΣ θα έχει ξένο management και οι ελληνικές τράπεζες θα βρίσκονται υπό αυστηρή επιτήρηση.

Τι πιστεύουν οι άλλοι για εμάς;

Δεν είναι μόνο η κατάπτωση των ελληνικών τραπεζών στο χρηματιστήριο αλλά και στο πως αντιμετωπίζουν οι ξένοι το ελληνικό banking.
Δείξτε μας ένα σοβαρό μακροπρόθεσμο επενδυτή που να μην είναι hedge funds και να επενδύει στις ελληνικές τράπεζες.
Η ύπαρξη των hedge funds τι σημαίνει ευκαιριακά επενδύσιμος τραπεζικός κλάδος.
Αυτό είμαστε ένας ευκαιριακός τραπεζικός κλάδος προσωρινής διάρκειας με ημερομηνία λήξεως.

Αναβαλλόμενος φόρος, λογιστικά κεφάλαια ωραιοποιούν την πραγματικότητα

Η αναβαλλόμενη φορολογία είναι 19,5 δισεκ. και το DTC 15,5 δισεκ. ενώ τα συνολικά κεφάλαια 29 δισεκ.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν την χειρότερη σχέση λογιστικών κεφαλαίων ως προς τα πραγματικά κεφάλαια.
Δεν έχει υπάρξει ανάλογο προηγούμενο τόσο υψηλών λογιστικών κεφαλαίων.

Ρευστότητα, πραγματική ή δανεική;

Η ρευστότητα είναι προαπαιτούμενο για την χρηματοδότηση ισολογισμών.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν 315 δισεκ. ενεργητικό.
Έχουν 123 δισεκ. καταθέσεις και περίπου 90 δισεκ. έχουν δανειστεί από το ευρωσύστημα εκ των οποίων 65 δισεκ. ELA.
Η σχέση δανείων 223 δισεκ. προς 132 δισεκ. καταθέσεις (μαζί με του δημοσίου) σημαίνει 90 δισεκ. έλλειμμα ρευστότητας στο ελληνικό banking.
Για να μπορέσουν οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν την οικονομία πρέπει το έλλειμμα αυτό να γίνει πλεόνασμα.
Για τα επόμενα πολλά χρόνια ξεχάστε αυτή την προοπτική.
Οι ελληνικές τράπεζες θα διαθέτουν μεγάλο έλλειμμα ρευστότητας για πολλά χρόνια, άρα τέλος στα σχέδια για χρηματοδότηση της οικονομίας.

Ελληνικές τράπεζες για χρόνια ο αδύναμος κρίκος μιας αδύναμης αλυσίδας

Υλοποιήθηκαν τα stress tests από την EBA και την ΕΚΤ και όλοι είπαν ότι χάθηκε μια ευκαιρία να αποκαλυφθούν προβλήματα.
Όμως εξίσου πολλοί είπαν ότι ευτυχώς που δεν συμμετείχαν οι ελληνικές και πορτογαλικές τράπεζες.
Τι σημαίνει αυτό;
Ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν κερδίσει την έξωθεν καλή μαρτυρία είναι η εύκολη εκτίμηση, ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι οι πιο επιρρεπείς σε διάφορα σοκ αποδεικνύει και την αδυναμία του ελληνικού banking.
Τα χειρότερα είναι ακόμη εμπρός γιατί πολλά δεν έχουν επιλυθεί και νομίζουμε ότι κρύβοντας απλά κερδίζουμε χρόνο.
Όχι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος της Ελλάδος.

www.bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος

Δημοσιογράφος

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017