Οι (5) μετοχές με p/bv 0,15 με 0,25 και οι οποίες θα υπάρχουν κι αύριο…

Ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επισήμανση φθηνών μετοχών, αλλά ποτέ δεν πρέπει να αποτελεί και το κριτήριο. Πρέπει να συνδυάζεται με πολλά άλλα στοιχεία. Κι αυτό γιατί….

  • Συνήθως χαμηλό τέτοιο δείκτη συναντάμε σε εταιρείες ζημιογόνες, με πρόβληματα, κακές προοπτικές κτλ. Αυτό δεν είναι απόλυτο. Για να δούμε αν έχουμε πέσει σε παγίδα ή ευκαιρία πρέπει να εξετάσουμε πολλά περισσότερα.
  • Ποια είναι η ερμηνεία του δείκτη

Όταν αγοράζει κάποιος μια εταιρία, συνήθως πληρώνει δύο διαφορετικά πράγματα:

  • Αφενός την αξία των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας που έχουν πληρωθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρίας..
  • Και αφετέρου τα άυλα περιουσιακά της στοιχεία, ή τον αποκαλούμενο «αέρα» που αποτελεί την αμοιβή που καταβάλλει ο αγοραστής στον πωλητή, επειδή του παραδίδει ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων διαρθρωμένο κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε αυτό να παράγει κέρδη.

Ο «αέρας» λοιπόν αποτελεί την αμοιβή που καταβάλλει ο αγοραστής στον πωλητή για την αναμενόμενη επίτευξη μελλοντικών κερδών και τις αφανείς υπεραξίες των στοιχείων της εταιρίας.

Όταν η τιμή του δείκτη της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής μιας μετοχής προς την λογιστική της αξία ισούται με τη μονάδα, τότε ο αγοραστής πληρώνει μόνο για την απόκτηση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, και καθόλου για τον «αέρα», ή την τυχόν υπεραξία των παγίων κ.λ.π. στοιχείων.

Άρα: 1) Δείκτης ΡBV µικρότερος της µονάδας = υποτιµηµένες εταιρίες και 2) Δείκτης ΡBV µεγαλύτερος της µονάδας = υπερτιµηµένες εταιρίες…

 

  • Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΔΑ

ΔΕΗ:

Οσο στραβά και να της πάνε όλες οι εκκρεμότητες, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ενδεχόμενα νέα χτυπήματα στη μετοχή της….

ΔΕΗ, ο μεγάλος ασθενής του 2017- Χρωστάει πολλά και της χρωστούν οι πάντες!

Σαν να έχει δοθεί γραμμή… ΘΑΨΤΕ την ΔΕΗ!!

…………..

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 

Alpha Finance: Παραμένει θετική στην Ελλάκτωρ- στα 2,7000 ευρώ η τιμή στόχου

Ελλάκτωρ: Τα βασικότερα μεγέθη του ομίλου και η τελευταία έκθεση για την μετοχή του

  • EΛΛΑΚΤΩΡ- ΓΕΚΤΕΡΝΑ: ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ…
 .
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 210 εκατ. ευρώ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ: 240 εκατ. ευρώ
 .
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 772,75 εκατ. ευρώ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ:  371,8  εκατ. ευρώ
 .
ΒΟΟΚ VALUE/ανά μετοχή
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 4,3600 ευρώ και στο ταμπλό 1,1900 ευρώ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ: 3,6000 ευρώ και στο ταμπλό 2,3700
 .

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1 ΔΙΣ

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: 560 εκατ. ευρώ

 .
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,3
ΓΕΚΤΕΡΝΑ:  1,5
 .
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΘΕΤΙΚΕΣ 44,7 εκατ. ευρώ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ -118 εκατ. ευρώ.
 .
P/BV
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 0,26
ΓΕΚΤΕΡΝΑ:  0,65
 .
KEΡΔΗ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ζημίες 30,9 εκατ. ευρώ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ: +24 εκατ. ευρώ.
 .
ΕΒΙΤDΑ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: +107,8 εκατ. ευρώ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ:  +120,9 εκατ. ευρώ
 .
ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Και οι δύο όμιλοι εμπλέκονται στην γνωστή ιστορία του ΚΑΡΤΕΛ με την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…
Και οι δύο όμιλοι δεν τα πάνε καλά με τον τραπεζικό δανεισμό τους και με τον σχετικό δείκτη μόχλευσης…
Απλά, συγκρίσεις κάνουμε στην τερματική τους εικόνα… Για τα υπόλοιπα, όλοι μεγάλα παιδιά είμαστε…
Και οι δύο όμιλοι διαθέτουν ακόμα “λίπος” για να κάψουν…

…………..

JP AΒΑΞ: 

Μετοχή J&P Αβαξ: Πιεσμένο Ελατήριο; του Δημήτρη Κουτσουμπού

………….

ΙΝΤΡΑΚΟΜ: 

Πολλές οι αναφορές μας, να μην τις επαναλάβουμε…

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:

Τεχνική Ολυμπιακή: Στο 10% της book value, με ΔΔΜ ανύπαρκτο σχεδόν, αλλά με αχαρακτήριστη πλειοψηφία