Οι 124.000 μέτοχοι της Alpha Βank | Mikrometoxos.gr

Οι 124.000 μέτοχοι της Alpha Βank

13.12.2016 12:31
  • http://www.newmoney.gr/
Οι 124.000 μέτοχοι της Alpha Βank
Από 124.000 επενδυτές αποτελείται η μετοχική βάση της Alpha Bank με βάση τα στοιχεία έως την 30η Νοεμβρίου του 2016.

alpha_bank_1.PNG

Οι μέτοχοι της Alpha Bank πλην του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος («ΤΧΣ») κατέχουν 1.367.706.054 κοινές μετοχές της Τραπέζης ενώ το ΤΧΣ κατέχει 169.175.146 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές.

Οι μέτοχοι της Alpha Bank κατέχουν 1.141.734.167 Warrants (Παραστατικούς Τίτλους Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών) ο κάθε ένας από τους οποίους ενσωματώνει δικαίωμα αγοράς 0,148173663047785 Νέων Μετοχών κυριότητος του ΤΧΣ.

alpha_bank.PNG

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017