Οι… υδάτινοι θησαυροί του Χ.Α. | Mikrometoxos.gr

Οι… υδάτινοι θησαυροί του Χ.Α.

06.04.2015 12:45

Από την στήλη των ΕΠΙΛΟΓΩΝ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ του Σαββάτου

 

!ΕΥΔΑΠ:

 

Τα EBITDA ανήλθαν σε 87,64 εκατ. ευρώ, έναντι 84,1 εκατ. ευρώ πέρυσι και τα κέρδη* σε 41,9 εκατ. ευρώ από 78,1 εκατ. του 2013. [* δεν είναι συγκρίσιμα λόγω θετικής επίδρασης από αναβαλλόμενη φορολογία]. Η καθαρή θέση στα 921,3 εκατ. ευρώ [από 950,6 εκατ.], με μηδενικές τις δανειακές υποχρεώσεις της και με ταμειακά διαθέσιμα 233,3 εκατ. ευρώ.

 

ΕΥΔΑΠ(Ι): Με την λογιστική αξία της στα 8,9200 ευρώ. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν αρνητικές κατά 46,3 εκατ. ευρώ έναντι των θετικών κατά 497,7 εκατ. του 2013… Θα προτείνει την διανομή μερίσματος, όπως και πέρυσι ίση με το 50%, των καθαρών κερδών του 2014, ποσού 21,3 εκατ. ευρώ (0,20 ευρώ ανά μετοχή).

 

!ΕΥΔΑΠ(ΙΙ): Αποτιμάται σε 561,2 εκατ. ευρώ με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,59. Διαπραγματεύεται τώρα στα  5,2700 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μήνου στα 5,0000 και 9,9500 ευρώ. Στο -15,68% από την αρχή του 2015. Η σχέση Ev/Ebitda στο πολύ ελκυστικό μέγεθος του 3,7…

 

ΜΕΣΑΙΑ ΚΦΣΗ [από 75 μέχρι 250 εκατ. ευρώ]

 

!ΕΥΑΘ: Το απόλυτο χαρτί του Χ.Α. – επανάληψη….

 

Αποτιμάται σε 91,1 εκατ. ευρώ, δεν έχει δανεισμό και έχει στο ταμείο 50,3 εκατ. ευρώ!! Με την σχέση Ev/ebitda στο απίστευτο 1,68!! Δεν ξανάγινε… και όχι που λέει ο λόγος αλλά η πραγματικότητα… Χάνεις τα λόγια σου όταν παρατηρείς το ταμπλό και διερωτάσαι για το πόσο σκάρτη είναι αυτή η αγορά…

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017